HĐND xã Hương Sơn tổ chức Kỳ họp thứ 7 khóa 19, nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày 31/12/2013, tại hội trường xã Hương Sơn, Hội đồng nhân dân(HĐND) xã đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ 7 khóa 19, nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự kỳ họp có đồng chí Lý Thị Hơn UVTTr HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Quang Bình, cùng 22/25 đại biểu HĐND xã Hương Sơn
Đ/c Lý Thị Hơn - UVTTr HĐND tỉnh đánh giá rút kinh nghiệm tại kỳ họp HĐND xã Hương Sơn lần thứ 7 khóa 19
Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014;  Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã và công tác phòng chống tham nhũng lãng phí năm 2013; Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách xã năm 2013; phương hướng năm 2014; báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri năm 2013; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2013, chương trình hoạt động năm 2014; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7; Nghe thông báo của UBMTTQ xã về công tác xây dựng chính quyền năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Thường trực HĐND xã; Tờ trình về dự toán thu chi ngân sách năm 2014; Tờ trình về chương trình giám sát năm 2014 của HĐND xã; Tờ trình về chương trình xây dựng NQ của HĐND xã năm 2014; Tờ trình về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND xã năm 2014.

Theo đó cho thấy, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 của xã đạt được nhiều thành tựu đáng kích lệ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 19%; tổng giá trị sản phẩm đạt 44,5 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế ngành Nông – Lâm nghiệp - Thủy sản chiếm 71%, sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – xây dựng chiếm 8%, Thương mại – dịch vụ chiếm 21%; sản lượng lương thực có hạt 1.498,9 tấn, đạt 103% KH, lương thực bình quân đạt 604kg; thu nhập bình quân đầu người 13,8 triệu đồng; thu thuế và phí 29/24 triệu đồng đạt 121%; duy trì tỷ lệ học sinh trong độ tuổi 6-14 tuổi đến trường 99,7%; tỷ lệ trẻ từ 3-5 tuổi đến trường 97% KH; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 25.72%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giữ mức là 1,36%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 70%; số thôn có trụ sở làm việc 6/6 thôn bản. Trong năm hoạt động của HĐND xã đã thu được kết quả tốt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết HĐND xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương; HĐND xã đã tổ chức 3 buổi họp với các tổ đại biểu đã trao đổi, hướng dẫn về hoạt động giám sát, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6. HĐND xã đã tổ chức được 24 lượt tiếp xúc cử tri, tiếp thu và trả lời được 25 ý kiến, kiến nghị. Về hoạt động giám sát của Thường trực và các Tổ đại biểu có trọng tâm, trọng điểm, bám sát vào Nghị quyết của HĐND xã, đã giám sát được 7 cuộc đối với UBND xã, các ngành liên quan và 6/6 thôn, tiếp nhận và giải quyết được 12 ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Kỳ họp cũng đã tập trung thảo luận, tại phiên chất vấn, đã có 04 ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND xã. Kỳ họp đã thực hiện biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với 01 đại biểu HĐND xã do chuyển nơi cư trú sang huyện khác. Kỳ họp đã thông qua 06 nghị quyết, đó là: Nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội, QP – AN năm 2014; Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2014; Nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND xã năm 2014; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2014;  Nghị quyết về chương trình xây dựng các nghị quyết HĐND xã năm 2014. Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã do chuyển nơi cư trú;

Sau khi bế mạc kỳ họp, đồng chí Lý Thị Hơn UVTTr HĐND tỉnh đã chủ trì đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp HĐND xã Hương Sơn, để chỉ ra những việc đã làm được và những việc mà xã cần rút kinh nghiệm./.

 

Tác giả: Lan Phương