Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ- HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2013

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH – HĐND ngày 28/10/2013 của Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang về giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ- HĐND của HĐND tỉnh Hà Giang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013; từ ngày 11 đến ngày 14.11, Tổ giám sát số 1 của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2013 trên địa bàn huyện Đồng Văn.
Đồng chí Vương Mí Vàng Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giám sát tại UBND huyện Đồng Văn
Qua khảo sát thực tế tại các xã Ma Lé, Lũng Táo, Thị trấn Đồng Văn và giám sát trực tiếp UBND huyện cho thấy: Trong năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự tập trung lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ, HĐND, UBND huyện, sự đoàn kết nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn, Huyện đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực như: Trong 52 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết HĐND huyện, đến nay đã có 37 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 12 chỉ tiêu đã hoàn thành được 80% kế hoạch trở lên, còn lại 2 chỉ tiêu đạt dưới 80%. Cụ thể là: Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng 16% đạt 100% NQ, Tổng giá trị sản xuất đạt 100% NQ, Cơ cấu kinh tế đạt 100%NQ, Thu nhập bình quân đầu người đạt 105% NQ, Sản lượng lương thực có hạt đạt 28.242,5 tấn đạt 100,2% NQ, tổng đàn gia súc trên 72 nghìn con, đạt 119% NQ, Thu ngân sách trên địa bàn 17,5 tỷ đồng, ước thực hiện đến 31/12/2013 là 20,5 tỷ đạt 100% NQ, Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 104% NQ. Tỷ lệ hộ dân cư nông thôn được sủ dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% NQ. Tỷ lệ huy động trẻ từ 0-2 tuổi đi nhà trẻ đạt 121% NQ, Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến lớp mẫu giáo đạt 100% NQ, Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100% NQ, tỷ lệ huy động trẻ 6-14 tuổi đến trường đạt 100% NQ, trẻ dưới 1 tuổi được uống, tiêm đủ 8 loại vacxin đạt 100% NQ, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 24% đạt 107% KH; tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chí văn hóa là 41 % đạt 100% NQ, làng, bản đạt tiêu chí văn hóa 28%, đạt 142% NQ, xây dựng Làng văn hóa du lịch cộng đồng đạt 100%NQ, lượng khách du lịch đến địa bàn đạt 82.712 khách đạt 127% NQ. Số hộ nghèo giảm trong năm là 930 hộ đạt 100% NQ, đào tạo nghề ngắn hạn cho 1.591 người đạt 106% NQ.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác cũng đã có nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn, thiết thực để làm rõ nguyên nhân những chỉ tiêu chưa đạt và đề nghị huyện có giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, từ đó có biện pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành nốt những chỉ tiêu chưa đạt.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà huyện Đồng Văn đã đạt được trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, QP – AN năm 2013 và đề nghị huyện Đồng Văn cần làm tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới là: Đối với cây trồng vụ Đông, huyện cần đánh giá lại việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, nhất là đối với cây ngô vụ 2 rồi báo cáo. Cần rà soát cụ thể các công trình dự án, nếu có vướng mắc cần báo cáo nhanh với UBND tỉnh để kịp thời giải quyết. Đẩy mạnh công tác quản lý thu, chi ngân sách. Huyện cần có biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ kế toán xã, kế toán các trường học. Đảm bảo duy trì sĩ số học sinh trên địa bàn. Quan tâm đến việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng. Chú ý đến hiệu quả hoạt động các nhóm nghệ nhân dân gian, đặc biệt quan tâm đến nhóm thầy cúng, thầy mo. Tập trung giải quyết việc làm, quản lý, theo dõi chặt chẽ để hạn chế tình trạng lao động sang Trung Quốc làm thuê./.

 

Tác giả: Lan Phương