Ban Kinh tế Ngân sách – HĐND tỉnh khảo sát giá đất tại huyện Hoàng Su Phì

Thực hiện kế hoạch số 90 ngày 02/01/2013 của Ban Kinh tế Ngân sách – HĐND tỉnh về việc khảo sát các vị trí đất để phục vụ công tác thẩm tra về giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất đối với Công ty Điện lực Hà Giang theo tờ trình số 123/TTr- UBND, ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh. Trong các ngày 9 – 10/01/2013, Ban Kinh tế Ngân sách – HĐND tỉnh do ông Hùng Ngọc Kim – Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách làm trưởng đoàn. Tham gia cùng đoàn có đ/c Giàng Xuân Phình – Chủ tịch HĐND huyện, đại diện Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện; đoàn tiến hành khảo sát giá đất đối với một số vị trí tại các xã: Chế Là, Bản Díu, Thèn Phàng, huyện Xín Mần.
Đ/c Hùng Ngọc Kim - Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh khảo sát về giá đất tại thôn Díu Hạ, xã Bản Díu, huyện Xín Mần
Công ty điện lực Hà Giang được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại quyết định 2312, 2314, 2315/QĐ- UBND ngày 18/10/2013 của UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công ty Điện lực Hà Giang để xây dựng công trình: ĐZ 35kV, TBA 50kVA cấp điện thôn Lùng Pô, xã Chế là; thôn Díu Hạ, xã Bản Díu, thôn Lùng Cháng, xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Với tổng diện tích được giao là 260 m2 (trong đó: xã Chế Là 140m2; xã Bản Díu 42 m2; xã Thèn Phàng 78 m). Thời gian sử dụng đất 50 năm từ ngày 18/10/2013 đến ngày 18/10/2063.

Đoàn khảo sát đã làm việc với UBND từng xã nêu trên, nghe Địa chính xã báo cáo việc Công ty Điện lực Hà Giang chi trả tiền đền bù thu hồi đất của dân để thi công công trình dự án xây dựng đường dây và trạm biến áp. Sau đó đoàn đi thực tế đến các hộ gia đình của các thôn để trao đổi trực tiếp người dân. Qua ý kiến người dân cho biết tại Thôn Lủng Pô xã Chế là mức giá đền bù theo quy định của Nhà nước là 35.000/m2. Tại thôn Hạ Díu, xã Bản Díu và thôn Lùng Cháng, xã Thèn Phàng mức giá đền bù là 47.000đ/ m2. Đến thời điểm khảo sát người dân đã nhận tiền đầy đủ, không có thắc mắc, khiếu kiện gì./.

 

Tác giả: Trần Quyên