UBMTTQ Tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Ngày 5/4, Đồng chí Vàng Seo Cón – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh đã đến kiểm tra, nắm tình hình công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Nậm Dịch và xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì.
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Vàng Seo Cón nắm tình hình về công tác chuẩn bị bầu cử
Tại các xã đến kiểm tra, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra các kế hoạch, chương trình công tác; việc thực hiện quy trình hiệp thương, các biểu mẫu, biên bản giới thiệu người ứng cử của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; việc lập danh sách của người ứng cử; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu…

Theo báo cáo, hiện nay, Uỷ ban MTTQ các xã đang tiến hành các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại mỗi hội nghị, số cử tri tham dự luôn đảm bảo số lượng theo quy định; cử tri đều nhất trí và tín nhiệm cao với các ứng cử viên do Mặt trận Tổ quốc các cấp hiệp thương giới thiệu; Uỷ ban bầu cử các xã đã tiếp nhận hồ sơ đại biểu ứng cử đầy đủ; hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri; bên cạnh đó, Uỷ ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ cùng cấp đã thành lập các tổ bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu trình UBND huyện phê duyệt. Theo đó, hai xã Thông Nguyên, Nậm Dịch thành lập 06 tổ bầu cử tại 06 khu vực bỏ phiếu; số lượng, thành phần các tổ bầu cử được thành lập theo đúng với quy định.
 
Tại buổi làm việc, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh lưu ý các xã trong thời gian tới cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về bầu cử; chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập sanh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; rà soát, lập danh sách cử tri bảo đảm chính xác tránh sai sót xảy ra; tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền 2 xã ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác bầu cử cần quan tâm tới các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh theo chương trình công tác năm đã đề ra.
Thu Hảo – Hoàng Su Phì