Sẵn sàng cho ngày ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Để đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn diễn ra thành công. Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Giang đã triển khai các bước theo đúng quy định và thời gian, đảm bảo sẵn sàng để cử tri đi bầu cử vào ngày 23/5 tới.
Tỉnh Hà Giang quan tâm công tác tuyên truyền bầu cử. Ảnh: Sưu tầm
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hà Giang được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và tuân thủ đúng các quy định của Luật bầu cử ĐBQH và HĐND năm 2015, cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp được chuẩn bị thận trọng, bài bản theo đúng quy định hướng dẫn của trung ương, gắn với công tác quy hoạch cán bộ từ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho chủ trương về cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh và số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy các xã, phường, thị trấn đã tổ chức xem xét, cho chủ trương đối với dự kiến nhân sự đại biểu HĐND cấp huyện, xã..
 
Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn, Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện tốt các bước quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử. Qua 3 lần hiệp thương đã lập danh sách hồ sơ 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV (nữ 06 người, trẻ tuổi 03 người, tái cử 01 người); hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh 92 người (nữ 39 người, trẻ tuổi 27 người, tôn giáo 01 người, tái cử 28 người, ngoài đảng 11 người, dân tộc thiểu số 52 người). Hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện 620 người (nữ 245 người, trẻ tuổi 277 người, tôn giáo 02 người, tái cử 157 người, ngoài đảng 46 người, dân tộc thiểu số 439 người). Hồ sơ ứng cử HĐND cấp xã 6.822 người (nữ 2.424 người, trẻ tuổi 4.379 người, tôn giáo 36 người, tái cử 2.062 người, ngoài đảng 1.143 người, dân tộc thiểu số 5.910 người). Không có trường hợp tự nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp đảm bảo chất lượng, cơ cấu trẻ, nữ, dân tộc thiểu số, tỷ lệ tái cử.

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo đúng theo quy định tại 1.475 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã niêm yết danh sách cử tri theo quy định. Trong đó (cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử HĐND tỉnh là 540.803 người. Cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là 540.166 người. Cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là 543.533 người).

Về khu vực bỏ phiếu, toàn tỉnh có 2.071 thôn, tổ dân phố với 540.803 cử tri tham gia bầu cử, trên cơ sở đó UBND các xã, phường, thị trấn ấn định 1.475 khu vực bỏ phiếu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp với 1.213 địa điểm bỏ phiếu tại hội trường, nhà văn hóa; 187 địa điểm bỏ phiếu tại trường học, điểm trường; 70 địa điểm bỏ phiếu tại trụ sở cơ quan, đơn vị, 05 địa điểm bỏ phiếu tại chợ và nhà dân. Việc chia các khu vực bỏ phiếu được căn cứ trên số lượng cử tri, thôn, bản, tổ dân phố, địa hình đảm bảo thuận lợi cho cử tri đi bầu và đảm bảo theo quy định của pháp luật.
 
Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cuộc bầu cử được tiểu ban Thông tin, tuyên truyền tổ chức tuyên truyền và định hướng nội dung, hình thức tuyên truyền để UBBC các cấp và các ngành, các cơ quan truyền thông, thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất; chú trọng tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tinệ thông tin đại chúng, biên soạn phát hành tài liệu tuyên truyền, tờ gấp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, cổ động trực quan, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử...Trên các phương tiện thông tin đại chúng (Trang TTĐT, hệ thống quản lý điều hành VNPTTioffice, Đài PTTH, báo giấy, báo điện tử...), tuyên truyền tại các hội nghị tiếp xúc cử tri tại khu dân cư, họp tổ dân phố, tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan như băng zôn, khẩu hiệu tại các nơi công cộng, chợ phiên... Các đơn vị chuyên môn đã sử dụng phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác tuyên truyền như: Loa phát trên xe chuyên dụng, hệ thống Radio FM, xây dựng phóng sự, chuyên mục, tin bài, Pano, áp phích... HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn để trang bị kỹ năng xây dựng chương trình hành động cá nhân, tổ chức vận động bầu cử cho các ứng cử viên được lập danh sách chính thức sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. UBBC tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử cho các huyện, thành phố và các xã, phương, thị trấn (trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh đến điểm cầu 11 huyện, thành phố và 193 điểm cầu các xã, phường, thị trấn...
 
Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, y tế được các ngành chức năng kịp thời tham mưu giải quyết mọi tình hình phức tạp phát sinh trong thời gian trước, trong và sau khi diễn ra cuộc bầu cử, chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm, không để ách tắc giao thông trên địa bàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân các dân tộc tham gia bầu; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phân công trực, sẵn sàng giải quyết các tình huống phức tạp, cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai....
 
Công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 được tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm, quyết liệt. Các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng, chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, hướng dẫn của Bộ nội vụ được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành nghiêm túc thực hiện đảm bảo các biện pháp, duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch Covid - 19, thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho nhân dân, tổ chức bầu cử đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Chỉ đạo các huyện, thành phố tập trung rà soát, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn chuẩn bị phương án sẵn sàng cho việc tổ chức bỏ phiếu trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo 4 phương án: Phương án bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu chung nhằm phòng tránh dịch bệnh; phương án bỏ phiếu cho những người cách ly tại nhà; phương án bỏ phiếu cho người cách ly tại khu vực cách ly điều trị tại các cơ sở y tế. Chuẩn bị về hòm phiếu phụ, con dấu "đã bỏ phiếu" khẩu trang, nước sát khuẩn và các loại vật dụng khác theo hướng dẫn đảm bảo trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19...
 Trần Thi Quyên