Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra công tác Bầu cử tại huyện Vị Xuyên

Ngày 23/4, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 4 xã biên giới: Lao Chải, Xín Chải, Thanh Đức, Thanh Thủy của huyện Vị Xuyên. Cùng đi lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông và lãnh đạo huyện Vị Xuyên.
Đồng chí Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại xã Thanh Đức
Đến thời điểm hiện tại, các xã trên đã hoàn thành xong Hội nghị hiệp thương lần 3, lựa chọn được 113 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; tổng số cử tri dự kiến là trên 4.700 người với 17 đơn vị bầu cử. Đối với huyện Vị Xuyên, đã lựa chọn được 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 832 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri toàn huyện là 75.039 người. Toàn huyện có 10 đơn vị bầu cử cấp huyện và 172 đơn vị bầu cử cấp xã, hiện cấp huyện và cấp xã đã hoàn thành việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND. Công tác tuyên truyền được quan tâm với nhiều hình thức như: Thay mới hệ thống khẩu hiệu 04 cổng trào lớn, 10 cổng trào nhỏ, 15 cụm pano lớn, 52 pano nhỏ, 367 băng zôn, khẩu hiệu…

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện Vị Xuyên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử; tiếp tục rà soát và nắm chắc danh sách cử tri; xây dựng phương án đảm bảo giao thông và vận động người lao động không vắng mặt ở địa phương trong ngày diễn ra bầu cử; tiếp tục triển khai thực hiện các hướng dẫn, văn bản của cấp trên; nắm chắc tư tưởng nhân dân, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại nếu có; làm mới các hòm phiếu chính tại các điểm bầu cử theo đúng quy cách và tận dụng hòm phiếu cũ để sử dụng làm hòm phiếu phụ; rà soát lại cơ sở vật chất, chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra thành công.
Ngọc Thơ