Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 15/7, Hội đồng bầu cử Quốc gia (HĐBCQG) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBCQG chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Công tác chuẩn bị bầu cử và tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chuyên nghiệp từ Trung ương đến địa phương, linh hoạt và sáng tạo trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Dưới sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt, khoa học, kịp thời, chuyên nghiệp, sáng tạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, HĐBCQG, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các cấp, ngành, tổ chức phụ trách bầu cử từ T.Ư đến địa phương, cuộc bầu cử đã diễn ra thành công với tỷ lệ cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu đạt 99,60%. Đây là cuộc bầu cử có số lượng cử tri lớn nhất từ trước đến nay với gần 70 triệu lá phiếu tại 84.914 khu vực bỏ phiếu. Cử tri cả nước đã bầu đủ 500 ĐBQH khóa XV. HĐBCQG đã quyết định xác nhận tư cách của người trúng cử ĐBQH  khóa XV đối với 499 người trúng cử; trong đó đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 30,26%; đại biểu trẻ dưới 40 tuổi chiếm 9,42%; đại biểu là người ngoài Đảng chiếm 2,81%; đại biểu tái cử hoặc đã từng là ĐBQH các khóa trước chiếm 40,68%; đại biểu có trình độ chuyên môn trên đại học chiếm 78,56%. Cơ cấu đại biểu đều đạt hoặc vượt so với chi tiêu đặt ra. Đặc biệt, lần đầu tiên trong 15 nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu là người dân tộc thiểu số đạt 17,84% và lần đầu tiên có đại diện của 2 dân tộc thiểu số rất ít người là dân tộc Lự và Brâu trong Quốc hội.

Đối với cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri các địa phương đã bầu được 3.721 đại biểu HĐND cấp tỉnh; 22.550 đại biểu HĐND cấp huyện và 239.788 đại biểu HĐND cấp xã. UBBC các cấp đã công bố danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu HĐND các cấp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trước mắt, cần chuẩn bị tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV để xem xét công tác tổ chức nhân sự cấp cao, các chương trình kế hoạch lớn trong 5 năm tới. Với nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo. Vì vậy, mỗi ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp cần làm tốt vai trò trung tâm trong hoạt động cơ quan bộ máy nhà nước, phát huy đầy đủ trách nhiệm, đạo đức, trí tuệ của mình, luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, trước hết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.
 
Hội nghị nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn báo cáo tổng kết cuộc bầu cử; lãnh đạo Chính phủ báo cáo tổng kết công tác tham gia cuộc bầu cử của Chính phủ; đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo tổng kết công tác mặt trận tham gia bầu cử; đại diện lãnh đạo Ủy ban bầu cử Thành phố Hải Phòng trình bày tham luận về kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử liên quan đến việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ đại biểu HĐND và giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu HĐND các cấp; đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai tham luận về kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các quy định pháp luật về bầu cử liên quan đến việc lập danh sách cử tri, xác định đơn vị bầu cử và thành lập các khu vực bỏ phiếu; đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Giang tham luận về kinh nghiệm trong công tác triển khai bảo đảm an ninh, trật tự, y tế, các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 bảo đảm cho cuộc bầu cử; đại diện Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội tham luận về kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai tham luận về đánh giá quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thông tin tuyên truyền, vận động bầu cử.

Tại tỉnh Hà Giang, cuộc bầu cử đã diễn ra đúng luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm; tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,96%, là một trong số các tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất của cả nước. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn với kiểm tra, giám sát cuộc bầu cử được tổ chức sát sao, quyết liệt ở từng cấp, từng ngành. Các văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn của cấp ủy Đảng, chính quyền và Ủy ban bầu cử các cấp được ban hành đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Các cử tri đã bầu đúng, bầu trúng, bầu đủ số đại biểu theo ấn định. Đến nay, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, hoàn thành việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của chính quyền địa phương.
Nguyễn Đoan