LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 90


Hôm nayHôm nay : 7774

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 345288

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18533579

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 và Tuyên truyền kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ đến thăm tỉnh Hà Giang

Thứ hai - 28/03/2016 16:45
Nhằm hưởng ứng và thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về công tác tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhận thức rõ hơn về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tuyên truyền kỷ niệm 55 ngày Bác Hồ đến thăm tỉnh Hà Giang. Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh Hà Giang đã tổ chức tuyên truyền đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn thể cơ quan.
ăn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 và Tuyên truyền kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ đến thăm tỉnh Hà Giang

ăn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 và Tuyên truyền kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ đến thăm tỉnh Hà Giang


Kế hoạch thực hiện được Văn phòng triển khai thành 3 đợt: Trong đó: Đợt 1: từ đầu tháng 2 đến 15. 4.2016 sẽ tập trung tuyên truyền vào những nội dung chính như: Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử; phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình chung của tỉnh thời điểm diễn ra cuộc bầu cử. Tuyên truyền nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản pháp luật khác về Cuộc bầu cử. Tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về cuộc bầu cử, tuyên truyền các nội dung theo kế hoạch chung của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể triển khai thực hiện Cuộc bầu cử. Tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong Chiến lược công tác cán bộ của Đảng. Tuyên truyền quyền ứng cử và bầu cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri, các quy định về trình tự, thể thức bầu cử… Tuyên truyền về việc tổ chức, diễn biến, kết quả các lần hội nghị hiệp thương ở các cấp; tuyên truyền danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội của tỉnh Hà Giang do cơ quan có thẩm quyền cung cấp. Đợt 2: từ ngày 16.4 đến 22.5.2016 văn phòng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu hội đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bâu cử. Tuyên truyền cổ vũ, động viên mọi người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tuyên truyền công tác chuẩn bị của các địa phương trong tỉnh bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính bảo đảm thành công cho Cuộc bầu cử; các phương án chủ động ứng phó với những tình huống diễn ra trong thời gian tiến hành bầu cử. Phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp về công tác bầu cử; công tác chuẩn bị bầu cử các địa phương trong toàn tỉnh; tập trung tuyên truyền đậm nét về không khí của cử tri trong toàn tỉnh tham gia bầu cử trong ngày 22/5/2016; tuyên truyền phản ánh kịp thời diễn biến tiến độ cuộc bầu cử ở các địa phương trong toàn tỉnh; tình hình dư luận nhân dân về cuộc bầu cử. Đợt 3, tập trung tuyên truyền ngay sau cuộc bầu cử những nội dung như: tuyên truyền về sự tham gia tích cực, chủ động của nhân dân đối với Cuộc bầu cử; tuyên truyền kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử sau khi được cấp có thẩm quyền công bố chính thức; Phản ánh không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, các hoạt động tự giác của cử tri và nhân dân trong tỉnh tham gia bầu cử và sự quan tâm, dư luận tích cực của nhân dân đối với sự kiện này của đất nước. Tuyên truyền các hoạt động diễn ra trong toàn tỉnh chào mừng thành công của Cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, để tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ đến thăm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, ngoài việc ôn lại các bài nói chuyện của Bác khi đến thăm Hà Giang để khắc sâu những lời căn dặn của Bác; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn và các phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động văn phòng.

Với các khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”, “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ đến thăm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang (26/3/1961 – 26/3/1916)”; “Ngày 22-5-2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021”; “Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”; Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền của mỗi công dân”; “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là ngày hội của toàn dân”; “Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”; “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do nhân dân, vì nhân dân”; “Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và kỷ niệm 55 ngày Bác Hồ đến thăm Hà Giang”; “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”; “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” được treo và chạy chữ trước tiền sảnh của trụ sở văn phòng HĐND – UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng đã chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc, lãnh đạo và các tổ chức chính trị, xã hội trong cơ quan tăng cường tuyên truyền về Cuộc bầu cử và tuyên truyền kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ đến thăm tỉnh Hà Giang. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền của Văn phòng và các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan. Đồng thời thông qua các buổi đọc báo hàng tuần, tổ chức tuyên truyền gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nội dung khác. Viết các tin bài phản ánh về các hoạt động tuyên truyền để đăng tải trên trang. Các đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong hội viên và đoàn viên; thông qua các buổi sinh hoạt đoàn thể, tổ chức các phong trào, hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, nhanh chóng và vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật. Các đồng chí đảng viên là đại biểu Quốc hội và đaị biểu HĐND tỉnh thông qua hoạt động nhiệm vụ đại biểu dân cử tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử, tuyên truyền các ý kiến phát biểu của cử tri, người ứng cử và của người có trách nhiệm trong công tác bầu cử, chuẩn bị và tổ chức bầu cử, tuyên truyền về công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử ở địa phương tỉnh nơi ứng cử.

Qua đó, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc văn phòng nắm vững và thực hiện nghiêm túc quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, tham gia tự giác, tích cực chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, gắn với tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 1961 và các phong trào thi đua yêu nước của cơ quan và tỉnh Hà Giang đã phát động./.
Lan Phương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com