LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 83

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 82


Hôm nayHôm nay : 915

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 235813

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18424104

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Hà Giang thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ hai - 20/10/2014 08:45
Xác định Chỉ thị số 09 – CT/TU ngày 08/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, BCH Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, lãnh đạo cơ quan, người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Văn phòng tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt; đồng thời, cụ thể hoá các nội dung trong kế hoạch để lựa chọn các chuyên đề phù hợp đưa vào học tập, sinh hoạt thường xuyên ở tất cả các chi bộ.
Đ/c Nguyễn Khánh Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh triển khai chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 08/11/2011 của BTV Tỉnh ủy

Đ/c Nguyễn Khánh Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh triển khai chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 08/11/2011 của BTV Tỉnh ủy

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ Văn phòng đã đạt được những kết quả quan trọng như: Thực hiện tốt công tác xây dựng Phương án quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2010 – 2015, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2010 – 2015, theo đúng quy trình, cơ bản đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo, đáp ứng nguồn nhân sự tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2013 và Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2010 – 2015. Hàng năm tiến hành rà soát đội ngũ CBCCVC để giới thiệu nhân sự bổ sung cho phương án quy hoạch. Xây dựng danh mục vị trí việc làm đối với từng chức danh cán bộ, công chức, viên chức được giao quản lý theo quy định của pháp luật; công khai công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ công chức viên chức theo hướng dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định và cơ bản bảo đảm chất lượng. Cán bộ, công chức, viên chức sẵn sàng nhận và chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức theo quy định và đúng thẩm quyền; không lợi dụng vị trí công tác để mưu cầu lợi ích cá nhân trái với quy định và đạo đức nghề nghiệp.

Cùng với việc tổ chức thực hiện Quy chế của cơ quan, Đảng ủy chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền các văn bản có liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước để nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, gắn với thực hiện các biện pháp cụ thể triển khai và tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo danh mục bí mật nhà nước của Đoàn ĐBQH, HĐND và lĩnh vực có liên quan. Tuyệt đối giữ uy tín, danh dự của cơ quan, đơn vị và cá nhân; giữ bí mật trong công việc, không làm lộ lọt thông tin, tài liệu bí mật thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và cơ quan.

Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ và tích cực, việc phân công nhiệm vụ đối với các chức danh lãnh đạo Văn phòng, phân công nhiệm vụ trong tập thể lãnh đạo và chuyên viên, nhân viên các phòng chuyên môn và Trung tâm Thông tin để thực thi nhiệm vụ không chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản M–Office, từ đầu năm 2014 đến nay thực hiện phần mềm V–Office tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVNISO 9001:2008 vào hoạt động từ tháng 7/2013; Xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế nâng lương trước thời hạn, Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng…Sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Xây dựng quy chế phối hợp công tác với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh trong công tác tham mưu, giúp Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; Phối hợp với Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Giang xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp công tác, trao đổi thông tin về hoạt động của Đoàn ĐBQH và tình hình tiền tệ, ngân hàng, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật; Xây dựng Quy chế phối hợp với Đài PTTH tỉnh mở chuyên mục trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phát trên sóng Đài PTTH tỉnh nhằm tăng cường nâng cao hiệu quả mối quan hệ công tác giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh và Đài PTTH tỉnh, cũng như thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ phục vụ về tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND, gương người tốt, việc tốt, phục vụ các kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri, kiểm tra, giám sát, khảo sát và tham vấn nhân dân của Đoàn ĐBQH và HĐND đến với cử tri.

Bên cạnh đó việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ được Đảng uỷ quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện; gắn với quán triệt, học tập Chỉ thị số 21 ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư “Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí” và việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng nội dung, chương trình tổ chức sinh hoạt định kỳ, lồng ghép quán triệt, học tập Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Ngoài sinh hoạt chi bộ các tổ chức BCH công đoàn, chi đoàn và các tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ trưởng cơ quan quán triệt tới 100% công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đăng ký, thực hiện. Qua gần 3 năm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tác động rõ đến cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan  có những chuyển biến tích cực, đem lại những kết quả thiết thực về nhận thức và hành động của việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc; tích cực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao và phục vụ nhân dân; chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, tinh thần đoàn kết, tiết kiệm được nâng cao, là cơ sở để chi bộ nhận xét, đóng góp ý kiến và là một căn cứ quan trọng để thực hiện công tác khen thưởng, bổ nhiệm đối với cán bộ, đảng viên hàng năm.

Cuộc vận động thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Trên cơ sở đó Đảng ủy quan tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc trên từng lĩnh vực và được cụ thể hóa trong Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện văn hóa công sở… Vì vậy không có tình trạng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lạm dụng rượu, bia làm mất tư cách của người cán bộ, ảnh hưởng đến uy tín, gây mất trật tự an toàn xã hội. Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan luôn sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; không đi muộn về sớm.
 
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU của cấp ủy các chi bộ trực thuộc chưa đồng đều, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy có lúc chưa thường xuyên; tác phong, lề lối làm việc của một số công chức, viên chức chuyển biến chậm; hiệu quả sử dụng thời gian làm việc chưa cao.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian tới,  Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các chi bộ và người đứng đầu cơ quan và các phòng chuyên môn cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
 
 Một là: Thực hiện tốt Quy chế làm việc, bảo đảm phát huy dân chủ, công khai minh bạch và giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của cơ quan. Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối chấp hành quy định không uống rượu bia trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa vào các ngày làm việc; không lạm dụng rượu, bia ngoài giờ làm việc. Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về an toàn giao thông, không mắc các tệ nạn xã hội làm ảnh hưởng đến tư cách, phẩm chất đạo đức của cá nhân và trật tự an toàn xã hội.

Hai là: Tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, 06 tháng, năm và tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, giao ban, phối hợp với công tác thanh tra, kiểm tra quá trình triển khai để thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác được giao; xây dựng danh mục vị trí việc làm đối với từng chức danh cán bộ, công chức, viên chức được giao quản lý theo quy định của pháp luật; công khai công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ công chức viên chức theo hướng dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định và bảo đảm chất lượng.

Ba là: Tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và quy định của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; phân công công việc khoa học, hợp lý để cán bộ, công chức, viên chức làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc, quy chế tại cơ quan, đơn vị để làm căn cứ bình xét các danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân.

Bốn là: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành để nâng cao chất lượng công việc và tiết kiệm chi phí hành chính. Thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử....của cán bộ, công chức, viên chức trong khi thi hành công vụ.

Năm là: Đẩy mạnh việc tuyên truyền các văn bản có liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước để nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức sẵn sàng nhận và chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức theo quy định và đúng thẩm quyền; không lợi dụng vị trí công tác để mưu cầu lợi ích cá nhân trái với quy định và đạo đức nghề nghiệp. Tuyệt đối giữ uy tín, danh dự của cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức viên chức trong cơ quan; Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; có ý thức bảo quản tài sản, đảm bảo phòng cháy chữa cháy, an ninh, trật tự cơ quan./.
 

Tác giả: Trần Quyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com