LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 64

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 59


Hôm nayHôm nay : 1442

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1442

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17428514

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Xây dựng phong cách "Nói đi đôi với làm"

Thứ sáu - 16/10/2020 20:29
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 10.11.2015 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ sở trong tỉnh đã giúp nhận thức và hành động của các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thăm hỏi bà con dân tộc Bố Y, xã Quyết Tiến (Quản Bạ). Ảnh: HOÀNG NGỌC

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thăm hỏi bà con dân tộc Bố Y, xã Quyết Tiến (Quản Bạ). Ảnh: HOÀNG NGỌC

Công tác lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã khẳng định rõ sự quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy các cấp trong toàn tỉnh nhằm nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, tăng cường đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Qua đó, tinh thần, trách nhiệm trước công việc đã có chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng viên, các tổ chức đảng trong tình hình mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc “Nói đi đôi với làm”, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, BTV các Huyện, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh, chỉ đạo và kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình và chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy sát với tình hình đảng bộ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị. 
 

Lãnh đạo huyện Mèo Vạc kiểm tra phát triển cây Đương quy tại xã Sủng Trà. Ảnh: ĐẶNG KIM
 
Thực hiện Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy và kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 22 cuộc đối với 142 tổ chức đảng và 312 đảng viên,  56 đồng chí là cấp ủy viên các cấp; giám sát 115 cuộc đối với 102 tổ chức đảng và 130 đảng viên. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các Huyện, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên đổi mới công tác lãnh, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng, thực hiện chương trình công tác trọng tâm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị mình và chương trình hành động cá nhân; phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn gắn với công tác kiểm tra, giám sát. Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tăng cường đi cơ sở, làm việc với địa bàn, đảng bộ, chi bộ theo sự phân công để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ gắn với giám sát trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở trong tỉnh. Qua đó, hướng dẫn, giúp đỡ cấp dưới tháo gỡ khó khăn và uốn nắn, chấn chỉnh những lệch lạc, thiếu quyết liệt của người đứng đầu cấp dưới.
 

Đoàn viên, thanh niên huyện Mèo Vạc mở đường giao thông Nông thôn mới. Ảnh: TIẾN HẰNG
 
Xác định thực hiện “Nói đi đôi với làm” là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng, cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, ngành và cơ sở trong tỉnh đã cụ thể hóa, xây dựng chương trình công tác năm, quý, tháng thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách gắn với việc đẩy mạnh đổi mới phong cách, lề lối làm việc trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chuyển biến rõ rệt trên một số lĩnh vực, thể hiện cách làm sáng tạo, như: Việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội và chỉ đạo của cấp trên bằng các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch được chú trọng triển khai quyết liệt, kịp thời; trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành được đề cao; các địa phương đã phát động phong trào đảng viên tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2017 – 2020.

Đồng chí Trần Quang Minh, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc cho biết: Cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều phương pháp giám sát đối với cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy các cấp, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; trong đó, tập trung vào giám sát thường xuyên thông qua việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng; phân công cấp ủy viên theo dõi, giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, thôn, tổ dân phố và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, ban, ngành tiên phong, gương mẫu “Nói đi đôi với làm”; đổi mới trong lãnh đạo, điều hành, gần dân, sâu sát cơ sở; chủ động, linh hoạt trong việc đưa nội dung nghị quyết, chỉ thị vào thực tiễn, phù hợp với tình hình của Đảng bộ.

Thực hiện “Nói đi đôi với làm”, BTV Tỉnh ủy ban hành văn bản về chế độ đi công tác cơ sở, thực hiện gương mẫu trong sử dụng xe ô tô công vụ; tăng cường hoạt động của ban tiếp công dân từ tỉnh đến cơ sở; quan tâm giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân; tăng cường lãnh đạo của cấp ủy đảng với việc xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, vụ lợi, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; phong trào nói không với “tham nhũng vặt” tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; thực hiện phân cấp, giao quyền, tạo sự chủ động, đề cao trách nhiệm cho cấp dưới; công tác lãnh đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát ở cơ sở, nhất là những nhiệm vụ mới, có tính chất phức tạp để kịp thời nắm bắt, uốn nắn và chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc.

Cấp ủy các cấp nâng cao vai trò lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị, quan tâm công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước”. Các đồng chí Thường trực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy, Thành ủy thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. 

Việc tổ chức lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên các cấp, cán bộ lãnh đạo thuộc diện quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đảm bảo công tâm, khách quan, đề cao trách nhiệm, đoàn kết, xây dựng; công tác lấy phiếu, kiểm phiếu được tiến hành công khai, dân chủ. Qua đó, giúp cho mỗi cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy ưu điểm, có hướng rèn luyện, phấn đấu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; có kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. 

“Nói đi đôi với làm” thể hiện sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; mỗi cán bộ, đảng viên đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thực hiện nghiêm túc “Nói đi đôi với làm” sẽ tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

Nguồn tin: baohagiang.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com