LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 46


Hôm nayHôm nay : 8078

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 55737

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17482809

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Tiếp tục đổi mới và cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Thứ sáu - 19/09/2014 20:41
Phát biểu của ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH QH UÔNG CHU LƯU tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ bảy, tại Hòa Bình

Đ/c Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội nghị
 
Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,

Hôm nay, tôi rất vui mừng được tham dự Hội nghị Thường trực HĐ
ND các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2011- 2016 được tổ chức tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
 
 
Thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, đến nay đã hoạt động được hơn nửa nhiệm kỳ, Ủy ban thường vụ Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao HĐND các tỉnh trong khu vực có nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân trong hệ thống các cấp chính quyền địa phương.

Với chủ đề “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương” - đây là chủ đề luôn được sự quan tâm thường xuyên của Quốc hội, UBTVQH, của HĐND các địa phương và cử tri cả nước. Đề tài này cũng thật sự có ý nghĩa khi các cơ quan đang tổng kết, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND theo Hiến pháp năm 2013 trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8.

Qua các báo cáo tham luận và các ý kiến trao đổi tại hội nghị, chúng ta vui mừng nhận thấy HĐND các tỉnh trong khu vực đã có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, trên cơ sở quy định của pháp luật, đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Qua thực tiễn hoạt động cho thấy, đã có nhiều cách làm hay, giải pháp tốt mang lại hiệu quả thiết thực. Tại Hội nghị này, các đồng chí đã thảo luận, đề xuất đưa ra nhiều giải pháp, kiến nghị xác đáng và cụ thể, điều này cho thấy sự tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí đối với hoạt động của HĐND. Về cơ bản, tôi tán thành với các kiến nghị, đề xuất của các đồng chí. Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động nhất là các kỳ họp HĐND và hoạt động giám sát. Theo đó, cần chuẩn bị thật tốt chương trình, nội dung kỳ họp, nâng cao chất lượng các tờ trình, đề án, báo cáo. Phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong quá trình thảo luận và ra quyết định. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát và tiếp xúc cử tri, khắc phục tính hình thức. Thực hiện các biện pháp đồng bộ, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan báo chí, cùng nhân dân trong việc xem xét, giải quyết triệt để các kiến nghị chính đáng của cử tri và các kết luận sau giám sát. Tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp. Tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, đưa hoạt động chất vấn thành một trong những hoạt động thường xuyên, một hình thức kiểm soát quyền lực đối với bộ máy chính quyền các cấp.

Trong các tham luận, các đồng chí cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như những nguyên nhân căn bản làm ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND như: vẫn còn có nhận thức chưa đúng, chưa thật đầy đủ về vị trí, vai trò của HĐND trong hệ thống chính trị; tổ chức của HĐND chưa thật sự hợp lý như cơ quan Thường trực HĐND, chưa quy định rõ địa vị pháp lý của chức danh Ủy viên thường trực HĐND; các Ban của HĐND chưa có đủ số lượng thành viên chuyên trách; cơ cấu, số lượng đại biểu HĐND còn chưa hợp lý; hoạt động của HĐND trên một số mặt vẫn còn hình thức; điều kiện bảo đảm cho hoạt động của HĐND còn bất cập; chưa có chế tài xử lý sau giám sát; việc gửi tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết… đến HĐND còn chậm so với thời gian quy định …

Thưa các đồng chí,

Các đề xuất, kiến nghị của các đồng chí tại Hội nghị, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được ghi nhận và nghiên cứu tiếp thu trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND. Sau đây tôi xin trao đổi với các đồng chí một số nội dung:

Thứ nhất, việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nói chung và HĐND cấp tỉnh nói riêng, cần phải có một hệ thống các giải pháp đồng bộ, phải có cái nhìn toàn diện, biện chứng và lịch sử, phải đặt trong mối quan hệ chung về đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền làm chủ thực sự của người dân. Đổi mới tổ chức, hoạt động của HĐND cần phải bám sát, cụ thể hóa các quan điểm của Cương lĩnh, Văn kiện Đại hội XI của Đảng, Kết luận của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, bảo đảm vai trò trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngay sau khi nhận được dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND gửi các địa phương thảo luận, góp ý kiến, đề nghị Thường trực HĐND triển khai sâu rộng các cấp, các ngành ở địa phương để góp ý kiến và tổng hợp kết quả gửi về Ban soạn thảo, UBTVQH. Nội dung thảo luận, đóng góp ý kiến tập trung vào các vấn đề như: vai trò, vị trí pháp lý, cơ cấu tổ chức của Thường trực, các Ban của HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND; chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu của đại biểu HĐND, tỷ lệ đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách từ cấp tỉnh đến cấp xã; việc thành lập Ban HĐND cấp xã...

Thứ hai, Tại kỳ họp cuối năm 2014, HĐND các tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do HĐND bầu theo Nghị quyết 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội. Trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban thường vụ Quốc hội, đề nghị các đồng chí tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm đúng quy trình, công khai, công bằng, dân chủ; đồng thời, các vị đại biểu HĐND cũng dành thời gian nghiên cứu, thảo luận để đánh giá khách quan, công tâm, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Thứ ba, Về công tác bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND, đề nghị các địa phương có nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đại biểu.

Chúng ta cần xác định việc đổi mới và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND là việc làm thường xuyên nhưng phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời cũng cần sự linh hoạt, chủ động, sáng tạo phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Vì vậy, tôi đề nghị HĐND các tỉnh tiếp thu những sáng kiến hay, những kinh nghiệm tốt được nêu tại Hội nghị này và nhanh chóng áp dụng vào thực tiễn hoạt động, để hoạt động của HĐND thực sự đáp ứng sự mong đợi của nhân dân địa phương, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

  Thưa các đồng chí,

Các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc nằm trong địa bàn chiến lược quan trọng của đất nước, có nhiều tài nguyên rừng, khoáng sản và cũng là nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam, có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, trải qua các cuộc kháng chiến đều một lòng một dạ đi theo Đảng. Những năm qua, mặc dù kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2013 và sáu tháng đầu năm 2014, các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc vẫn duy trì được mức độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao, cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng, tỷ lệ hộ nghèo giảm, môi trường đầu tư tiếp tục có bước cải thiện, công tác xây dựng nông thôn mới chuyển biến tích cực, cuộc sống của người dân đang từng ngày khởi sắc…

Khẳng định những thành tựu, phấn khởi, tự hào về những kết quả đạt được, nhưng chúng ta cũng thấy rằng, khu vực Trung du và miền núi phía Bắc cũng còn rất nhiều khó khăn. Nhiều tỉnh trong khu vực còn nghèo, trình độ phát triển kinh tế còn thấp so với các tỉnh trong cả nước. Kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, sản xuất mang nặng tính thuần nông, còn phụ thuộc khá nhiều vào yếu tố khí hậu, thời tiết và còn thụ động với thị trường. Thu nhập bình quân đầu người thấp. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vẫn nằm trong tình trạng yếu kém, nhất là thuỷ lợi, giao thông, điện nông thôn và hạ tầng đô thị. Đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Chất lượng nguồn lực nói chung, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở nói riêng còn thấp.

Với tinh thần đổi mới, tôi đề nghị HĐND các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương tổ chức và bảo đảm việc thi hành tốt Hiến pháp và pháp luật tại địa phương, quyết định các vấn đề của địa phương để phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân.

Một lần nữa, tôi xin chúc các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban của HĐND, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc và toàn thể các vị đại biểu dự Hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.
 
             Xin trân trọng cảm ơn!

Tác giả: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com