LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 93

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 89


Hôm nayHôm nay : 29878

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63955

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 21911397

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Một số suy nghĩ về cải cách nền hành chính quốc gia

Thứ hai - 28/10/2013 09:06
Cải cách nền hành chính quốc gia có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của đất nước và của mỗi địa phương; bản thân cải cách hành chính là một chiến lược quốc gia đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện qua nhiều năm ở tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, là một trong những lĩnh vực được đầu tư khá lớn song song với đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội… cả về vật chất, nhân lực, nghiên cứu khoa học…và đã đạt được những kết quả đáng trân trọng và tạo đà cho đẩy mạnh cải cách hành chính trong những năm tiếp theo của quá trình phát triển đất nước… Tuy nhiên, khi đánh giá về kết quả của quá trình thực hiện cải cách hành chính trong những năm qua, chúng ta thấy còn rất nhiều mặt hạn chế, thậm chí có mặt, có lĩnh vực không đạt yêu cầu cả về phạm vi, tính chất và chất lượng, có bộ phận còn có biểu hiện lệch lạc… Những hạn chế đó do nhiều nguyên nhân, trong đó, cơ bản là do đội ngũ cán bộ tham mưu ở các cấp, các ngành chưa có đủ trình độ cần thiết so với yêu cầu của cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay, mà cốt lõi là phương pháp tư duy để nhận thức về cải cách hành chính.

Chúng ta đều biết: Hành chính bao hàm nhiều nghĩa với nhiều khái niệm khác nhau… nhưng nghĩa chung nhất của khái niệm hành chính là một quá trình quản lý, điều hành, điều chỉnh, định hướng, hướng dẫn sự vận động của đối tượng quản lý phát triển theo qui luật và nhằm mục đích phục vụ cho lợi ích của chủ thể quản lý. Phạm vi của cải cách hành chính bao gồm ở tất cả các lĩnh vực mà ở đó cần có sự quản lý của Nhà nước; nghĩa là trên tất các lĩnh vực kinh tế-xã hội, liên quan đến mọi đối tượng trong xã hội; Quy trình cải cách hành chính diễn ra trên tất cả các khâu của quá trình quản lý, như: nghiên cứu để tham mưu ban hành một chủ trương, một quyết định quản lý; quả trình thực hiện quản lý; công tác kiểm tra quá trình thực hiện; nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho giai đoạn quản lý tiếp theo… Cải cách hành chính là thực hiện cải cách trong tất cả các hoạt động quản lý một cách đồng bộ…trong đó, cải cách thủ tục hành chính là khâu đầu tiên nhằm làm cho cải cách ở các khâu khác được thực hiện nhanh chóng, giảm bớt chi phí về nhân lực, vật lực, thời gian… giảm bớt được các khâu trung gian mà nếu bỏ qua các khâu này vẫn đạt được mục tiêu quản lý. Tuy nhiên, việc cải cách hành chính không thể thực hiện trong một sớm một chiều mà là một quá trình lâu dài, liên tục và thực hiện một cách tích cực…Trong đó, một yếu tố có tính quyết định đến chất lượng, hiệu quả, tốc độ, mức độ cải cách hành chính là phải đổi mới tư duy trong tất cả các khâu, cả quy trình của cải cách hành chính.
Vì vậy, để đáp ứng được yêu cầu về cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay cần thiết phải có những đổi mới phương pháp tư duy trong quá trình cải cách.
    
 Về mặt lý luận:

Thứ nhất: Phải thấy rằng: Cải cách hành chính là xu thế tất yếu của mỗi quốc gia hay mỗi địa phương trong quá trình phát triển của mình, không có “một công thức” cố định áp dụng cho mọi giai đoạn của sự phát triển; đối tượng quản lý luôn đặt ra yêu cầu cho công tác quản lý đối với bản thân nó; phương pháp quản lý phù hợp với qui luật vận động và giai đoạn phát triển của đối tượng quản lý sẽ thúc đẩy cho đối tượng phát triển nhanh hơn, quá trình tích luỹ về lượng sẽ nhanh hơn để sớm đạt được “biến đổi về chất”; ngược lại phương pháp quản lý không phù hợp với qui luật vận động và giai đoạn phát triển của đối tượng quản lý, sẽ làm chậm sự phát triển của đối tượng… thậm chí có thể dẫn tới đối tượng quản lý phá bỏ, phủ nhận phương pháp quản lý…vì vậy, đòi hỏi người tham mưu phải nắm được qui luật vận động của đổi tượng quản lý, thực trạng của đối tượng, dự báo được su hướng phát triển của đối tượng… mới có thể tham mưu, đề xuất cho các nhà quản lý phương pháp quản lý thích hợp… vấn đề tư duy cần đổi mới ở đây là đổi mới phương pháp nhìn nhận, đánh giá đối tượng, trình độ phát triển và hoàn cảnh mà đối tượng quản lý đang vận động…có thể nói: Mục tiêu của quản lý là không thay đổi, nguyên tắc quản lý là tương đối ổn định trong một thời gian dài, nhưng phương pháp và nội dung cụ thể trong quản lý phải luôn linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển của đối tượng quản lý.

Thứ hai: Nội dung cải cách hành chính là toàn diện trên mọi mặt của đời sống xã hội; mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh…tất cả mọi lĩnh vực có hoạt động của con người đều liên quan chặt chẽ với nhau tạo thành một chỉnh thể của một xã hội; tuy mỗi chế độ chính trị xã hội khác nhau có mục tiêu phát triển khác nhau (ở tính chất chính trị - xã hội), nhưng mỗi xã hội là một chỉnh thể, cho nên cải cách hành chính là cải cách toàn diện, không chỉ cải cách hành chính ở một lĩnh vực nào, có như vậy mới có thể thúc đẩy, hỗ trợ, tạo điều kiện, tiền đề cho cải cách toàn diện nền hành chính quốc gia. Tuy nhiện, ở mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, của từng địa phương, từng ngành phải xác định được trọng tâm cải cách hành chính của từng lĩnh vực, phải xác định được và nhằm vào khắc phục khâu yếu nhất của từng địa phương, từng ngành, từng đơn vị cơ sở (trọng tâm hiện nay là cải cách thủ tục hành chính), tức là phải đổi mới tư duy liên tục theo sự vận động, phát triển của đối tượng quản lý.

Thứ ba: Cải cách hành chính là một quá trình lâu dài, liên tục theo sự phát triển của mỗi địa phương, đơn vị cơ sở, của từng ngành, từng lĩnh vực… Nhưng không có nghĩa là trông chờ, ỷ lại vào cấp nào, ngành nào, lĩnh vực nào thực hiện cải cách hành chính trước, không thể chỉ trông chờ vào sự chỉ đạo, thúc dục của cấp trên…mà mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị phải chủ động, dám cải cách…Tuy nhiên phải bảo đảm được mục tiêu, nguyên tắc chung của cải cách hành chính mà Đảng và Nhà nước đã chỉ rõ, không thể vì “chủ động”. “sáng tạo” mà đề ra các biện pháp cải cách một cách tuỳ tiện, phá bỏ nguyên tắc, xa rời mục tiêu của cải cách nền hành chính quốc gia. Đòi hỏi phải đổi mới tư duy đối với mối quan hệ giữa tính nguyên tắc với tính chủ động, sáng tạo trong cải cách từng khâu trong quản lý đối với từng đối tượng quản lý.

Thứ tư là: Trong quá trình cải cách hành chính, cần thiết phải có những nghiên cứu, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị cơ sở, đối với từng giai đoạn phát triển của từng dối tượng quản lý… Tổ chức thực hiện những bài học đã đem lại hiệu quả; Đồng thời, phải nghiên cứu, chọn lọc những kinh nghiệm, bài học tốt của các địa phương, các ngành, các cơ sở khác kể cả những bài học của các nước có nền hành chính quốc gia có quá trình cải cách lâu dài và có những thành công nhất định… Tuy nhiên, phải nghiên cứu thật nghiêm túc để lựa chọn phương pháp cải cách phù hợp với trình độ và yêu cầu phát triển của địa phương, đơn vị, cơ sở, của từng cấp, từng ngành, đặc biệt phải tránh dập khuôn, máy móc. Đổi mới tư duy ở đây là phải tránh cho được bệnh thành tích, áp đặt ý trí chủ quan mà phải thật sự cầu thị, tỉnh táo trong nghiên cứu, chọn lọc những bài học có tính khả thi và bảo đảm đạt được mục đích vì lợi ích của nhân dân, đúng đường lối của Đảng (kể cả những bài học tốt của các nước Tư bản).

Cải cách hành chính là chương trình lớn của đất nước, cần thiết phải được nghiên cứu, nắm vững về mục tiêu, nguyên tắc và những định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, nhưng phải được nghiên cứu, áp dụng một cách nghiêm túc trong thực tiễn của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị cơ sở, lý luận phải đóng vai trò định hướng, hướng dẫn trong thực tiễn cải cách hành chính ở đơn vị cơ sở.

 Về mặt thực tiễn:
Thứ nhất: cải cách hành chính không thể chung chung mà phải nhằm vào mục tiêu cụ thể theo chức năng của từng cơ quan, đơn vị cụ thể để nhằm thực hiện một cách tốt nhất nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan, mỗi bộ phận và mỗi một cán bộ theo sự phân công của tổ chức; cho nên, việc đánh giá kết quả của cải cách hành chính phải dựa trên chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, từng đơn vị, vì vậy, đòi hỏi mỗi cơ quan, mỗi tổ chức phải phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; phải thật sự lấy hiệu quả(cả kinh tế và xã hội) làm chuẩn mực để đánh giá.

Thứ hai là: Phải nắm vững những nội dung cần phải cải cách trong nền hành chính quốc gia nói chung và từng mặt công tác trong các lĩnh vực hành chính hiện nay; nội dung cải cách hành chính là phong phú, đa dạng… nhưng trong giai đoạn hiện nay, các lĩnh vực hành chính cần tập trung để cải cách là: Việc tham mưu, đề xuất để ban hành các chính sách và cơ chế quản lý; cơ chế phối hợp quản lý; chế độ công vụ của từng chức danh cán bộ; thái độ của công chức, viên chức trong thực thi công vụ; thái độ giao tiếp; quy trình giải quyết các thủ tục liên quan những công việc cụ thể… là những việc thuộc lĩnh vực thủ tục hành chính (trong tâm của cải cách hành chính hiện nay)

Thứ ba là: Song song với việc tăng cường đầu tư cơ sở, vật chất, phương tiện (trang, thiết bị, hệ thống mạng máy tính, đường truyền…) thì một vấn đề rất cần được đầu tư hơn nữa đó là đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ quản trị mạng, đòi hỏi phải có năng lực thực hiện “quản trị mạng” thì vấn đề đạo đức nghề nghiệp phải được coi là vấn đề hàng đầu (trong điều kiện công nghệ ngày càng phát triển nhanh và toàn diện) để vừa khai thác tối đa tính năng của mạng điện tử phục vụ cho công tác quản lý, bảo đảm nguyên tắc quản lý, vừa bảo đảm độ chính xác, độ an toàn trong quá trình quản lý; thực sự coi hệ thống máy tính, đường truyền là những công cụ phục vụ quản lý, không thể thay thế cho quản lý… có như vậy mới có thể xây dựng được “Chính phủ điện tử”.

Thứ tư là: Trong quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính, dù là cải cách ở lĩnh vực nào cũng cần phải có lộ trình, kế hoạch cải cách hành chính trong từng cơ quan, đơn vị, từng cấp, từng ngành…, cải cách hành chính là một quá trình liên tục, toàn diện…do đó cần thiết phải có lộ trình, phải đạt được mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn, từng thời kỳ đối với từng lĩnh vực, từng ngành, không thể nóng vội nhưng đồng thời cũng không thể chần chừ, trông chờ… nhất là trong giai đoạn cả nước, từng địa phương đang tái cấu trúc nền kinh tế, tái cơ cấu mô hình tăng trưởng trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu hơn. Trong điều kiện đó, cải cách hành chính là một trong những điều kiện để phát triển.

Thứ năm là: Cải cách hành chính đòi hỏi phải cải cách một cách cụ thể phương pháp, cách thức quản lý, điều hành  các công việc cụ thể, những nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động thực tiễn, do đó vai trò chủ động của cá nhân trong cải cách phương pháp thực hiện nhiệm vụ hàng ngày… là yếu tố đặc biệt quan trọng cho sự thành công của cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính hiện nay.

 

Tác giả: Minh Tư

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 01, Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com