LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 79

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 78


Hôm nayHôm nay : 31093

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 500089

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18688380

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thứ sáu - 22/01/2016 21:08
Sáng 21.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 1.510 đại biểu, đại diện hơn 4,5 triệu đảng viên trong cả nước. Dự Đại hội còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, các Mẹ VNAH, các nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo, đại diện thế hệ trẻ và đoàn đại biểu quốc tế…
Toàn cảnh Lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN

Toàn cảnh Lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN

Khai mạc Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đại hội XII của Đảng tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Chúng ta đã trải qua 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013. Đại hội XII sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới, rút ra những bài học; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong 5 năm tới. Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa rất trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại". Đại hội XII của Đảng là Đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới", thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH.

Sau phần khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo của BCH T.Ư khóa XI về các văn kiện Đại hội, nhấn mạnh 6 nội dung quan trọng. Tổng Bí thư nêu rõ: Bối cảnh diễn ra Đại hội Đảng, cả nước vừa trải qua 5 năm khó khăn với nhiều biến động của kinh tế đất nước. Vượt qua những thách thức, hoạt động điều hành đất nước đã đạt được thành quả quan trọng như kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng từng bước phục hồi, chính trị xã hội ổn định, quan hệ đối ngoại và hội nhập ngày càng mở rộng, vững chắc, tinh thần đại đoàn kết dân tộc ngày càng phát huy. Tuy nhiên, mục tiêu đến 2020 cơ bản thành nước công nghiệp hiện đại không đạt được, đời sống của người dân ở nhiều khu vực còn khó khăn, tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ đảng viên, tình trạng quan liêu tham nhũng chưa được đẩy lùi… Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, kiên định tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.
 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo của BCH T.Ư khóa XI. Ảnh: TTXVN
 

Đối với nội dung “Phát triển nhanh, bền vững, đưa đất nước phát triển theo hướng hiện đại”, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần đẩy mạnh quá trình này theo hướng kết hợp giữa phát triển chiều rộng và chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, cân bằng giữa phát triển kinh tế và quốc phòng an ninh, thực hiện an sinh xã hội. Cơ cấu lại tổng thể thể chế kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, từng bước cơ cấu lại hệ thống tài chính, ngân sách, cơ cấu đầu tư công gắn với kiểm soát nợ công, cơ cấu lại DNNN... Tập trung xây dựng nền công nghiệp và thương hiệu công nghiệp quốc gia, có lộ trình riêng cho từng giai đoạn; tiếp tục mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, tích tụ, tập trung ruộng đất.

Việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam theo hướng dân chủ nhân văn, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, theo Tổng Bí thư, con người Việt Nam phải phát triển hài hòa về tri thức, đạo đức, có văn hóa. Đảm bảo để nhân dân hưởng thụ tốt hơn những thành quả của quá trình đổi mới, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, hướng tới bình đẳng giới, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại với yêu cầu đẩy mạnh, làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các đối tác chiến lược, chủ động tham gia vào các cơ chế đối thoại đa phương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc chú trọng xây dựng dân chủ theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ hoặc xâm phạm dân chủ của nhân dân. Thời gian qua, Đảng đã quyết liệt thực hiện Nghị quyết T.Ư4 góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo và từng bước răn đe, phòng ngừa tiêu cực, góp phần siết lại kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, khắc phục một số hạn chế trong công tác nhân sự. Quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 4 đã giúp đất nước bước đầu vượt qua khó khăn. Tổng Bí thư nhấn mạnh vấn đề tạo sự thống nhất cao trong Đảng, tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, ngăn ngừa sự lạm quyền. Cần có cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; chủ động phòng ngừa không để xảy ra tham nhũng lãng phí, ngăn chặn hành vi can thiệp, bao che cho tham nhũng lãng phí, cản trở việc xử lý tham nhũng.
 


Các đại biểu tại Đại hội. 

Đối với nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XII, Tổng Bí thư nhấn mạnh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của toàn thể hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc; phát huy sức sáng tạo của người dân, giải quyết những vấn đề bức thiết, bảo đảm an ninh xã hội, an toàn của con người; thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân; phát huy nhân tố con người trong mọi mặt của xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Tổng Bí thư cho rằng, 5 năm đổi mới của Đại hội XI là nền tảng, là nguồn sức mạnh của Đảng để tiếp bước vững chắc, xây dựng thành công đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của T.Ư Đảng khóa XI, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh: 5 năm qua, cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết của T.Ư Đảng khóa XI trong bối cảnh nhiều khó khăn. BCH T.Ư đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu cơ bản nhưng cũng còn nhiều khuyết điểm, yếu kém cần phải khắc phục. Ngay sau Đại hội XI, BCH T.Ư đã quán triệt tư tưởng đến các đảng viên, chi bộ Đảng; chương trình làm việc toàn khóa xác định 24 vấn đề ưu tiên thực hiện, đồng thời cập nhật nhiều chủ trương, định hướng mới trong quá trình hoạt động. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH T.Ư đã nhận định đúng tình hình, điều chỉnh mục tiêu như xác định 3 khâu đột phá chiến lược, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố an sinh xã hội. Mục tiêu này được kiên trì thực hiện trong suốt nhiệm kỳ, đưa cả nước từng bước vượt qua khó khăn, phát triển vững chắc.

Trước đó, ngày 20.1, Đại hội đã tiến hành phiên trù bị, Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCNVN thay mặt Bộ Chính trị, Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành phiên họp. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 17 đồng chí, trong đó 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI. Chủ tịch Đoàn Chủ tịch là đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng khóa XI. Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.510 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

 

Chiều 21.1, Đại hội làm việc tại đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội XII.

Nguồn tin: Báo Hà Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com