LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 114

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 106


Hôm nayHôm nay : 24196

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 244390

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18432681

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Chính quyền xã - Chủ thể quan trọng quản lý hoạt động khoáng sản

Thứ năm - 02/04/2020 10:22
Khoáng sản là nguồn tài nguyên quý giá của đất nước, các hoạt động khoáng sản trong thời gian qua đã đóng góp lớn cho sự phát triển của đất nước. Việc thăm dò, khai thác các khoáng sản tạo nguồn nguyên liệu để sản xuất, xây dựng và đem lai nguồn thu ngân sách lớn. Hoạt động khoáng sản vừa đảm bảo sự phát triển bền vững, tránh thất thu cho ngân sách là đòi hỏi rất lớn với các nhà quản lý. Theo Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, trách nhiệm quản lý của từng chủ thể trong hoạt động này tương đối rõ ràng. Riêng với tỉnh Hà Giang đã ban hành Quy chế phối hợp và trách nhiệm quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Theo các quy định trên, thì trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã được khẳng định rất rõ, vì đây là cấp chính quyền ở cơ sở, nắm chắc tình hình tại địa bàn.

Trách nhiệm trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản: đây là nhiệm vụ rất quan trọng, bởi nếu làm tốt công tác này, người dân hiểu được quyền và nghĩa vụ của họ trong việc quản lý, bảo vệ, giám sát với các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn thì người dân sẽ chủ động, tự nguyện để thực hiện. Thành công hay không ở việc bảo vệ cho hoạt động khoáng sản đúng hướng phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả của hoạt động này. Đối với địa bàn tỉnh Hà Giang, là một trong những tỉnh miền núi, các mỏ khai thác chủ yếu đối với các khoáng sản kim loại và các mỏ khai thác làm vật liệu xây dựng, các mỏ này chủ yếu nằm ở các khu vực vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn, vì vậy cần phải có những cách tuyên truyền phù hợp. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc bảo vệ các khoáng sản chưa khai thác như: diện tích, ranh giới của các mỏ đang khai thác; khu vực khoáng sản khoanh vùng bảo vệ; quyền của địa phương và người dân nơi có khoáng sản (như ưu tiên lao động địa phương trong hoạt động của doanh nghiệp, việc chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân có đất bị thu hồi, việc hỗ trợ tái định cư, trách nhiệm của đơn vị khai thác trong việc đảm bảo về cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường…).

Đồng thời bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản đến thôn, bản, xóm thì Ủy ban nhân dân xã còn vận động nhân dân địa phương không khai thác, thu mua, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép, phát hiện và tố giác tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép.

Trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản: được quy định rất rõ trong Luật khoáng sản năm 2010, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016, Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017, Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017, và trên địa bàn tỉnh Hà Giang là Quy chế phối hợp và trách nhiệm quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Theo đó thì trách nhiệm ở từng hoạt động quản lý về khoáng sản của Ủy ban nhân dân xã được quy định cụ thể:

Đối với công tác lập, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của địa phương, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm tham gia phối hợp trong công tác cung cấp số liệu liên quan, kiểm tra thực địa,
rà soát khu vực quy hoạch khoáng sản phục vụ công tác lập quy hoạch đối với các điểm mỏ thuộc địa bàn quản lý.

Đối với công tác khoanh định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; quyết định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền; khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm tham gia phối hợp, rà soát trong công tác khoanh định ngoài thực địa.

Đối với công tác xây dựng tỷ lệ quy đổi từ khoáng sản thành phẩm ra khoáng sản nguyên khai, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm tham gia phối hợp trong công tác lấy mẫu khoáng sản tại các dự án khai thác khoáng sản đóng trên địa bàn quản lý.

Đối với công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm tham gia rà soát, lựa chọn các khu vực khoáng sản đủ tiêu chí đưa vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Đối với công tác cấp, gia hạn, thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản; Công tác công nhận chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản; Cấp giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; chấp thuận trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản. Ủy ban nhân dân xã phải tiến hành các hoạt động cụ thể: Cử người tham gia phối hợp trong công tác kiểm tra thực địa khu vực hoạt động khoáng sản, cử người tham gia thẩm định đề án đóng cửa mỏ, nghiệm thu kết quả đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc địa bàn quản lý, tham gia phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác kiểm tra bàn giao mốc mỏ, mốc phao tiêu khu vực cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản, thực hiện công tác giám sát hoạt động khoáng sản của các tổ chức, cá nhân đảm bảo thực hiện trong diện tích được cấp phép theo ranh giới mốc mỏ, mốc phao tiêu được bàn giao ngoài thực địa.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân xã phải được tiếp nhận các thông tin của cơ quan quản lý nhà nước hoặc các tổ chức, cá nhân về hoạt động khoáng sản như thăm dò, hay khai thác. Như nhận thông báo bằng văn bản của tổ chức cá nhân hoạt động khoáng sản về đăng ký xây dựng cơ bản mỏ. Trực tiếp tham gia việc bàn giao trên thực địa về ranh giới hoạt động khoáng sản, thông báo cho thôn, tổ dân phố để phổ biến cho người dân biết việc có hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Đặc biệt đối với việc đảm bảo thực hiện quyền của địa phương và người dân ở địa bàn có khoáng sản, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm theo dõi, giám sát các tổ chức cá nhân hoạt động khoáng sản trong việc triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân xã còn được yêu cầu các tổ chức cá nhân hoạt động khoáng sản đăng ký máy chuyên dùng phục vụ công trình trên địa bàn. Đồng thời thống kê và quản lý phương tiện, thiết bị, công cụ, dụng cụ của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Đối với công tác quản lý sản lượng khoáng sản khai thác thực tế của các tổ chức, cá nhân, Ủy ban nhân dân xã phối hợp trong việc quản lý, xác định sản lượng khai thác của các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản. Giám sát nguồn gốc khoáng sản khai thác được của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền, Ủy ban nhân dân xã được kiểm tra việc thực hiện các nội dung quy định trong Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản và quy định của pháp luật có liên quan đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn quản lý. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai và môi trường trong hoạt động khoáng sản: được quy định trong Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong các quy định của Luật khoáng sản cũng ghi nhận trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã. Cụ thể như quản lý sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn, về việc thực hiện đúng nghĩa vụ của người sử dụng nhất là mục đích sử dụng đất. Đối với các mỏ cần phải thu hồi đất để thực hiện thì Ủy ban nhân dân xã tham gia vào các hoạt động tính toán, đền bù trong thu hồi đất theo đúng quy trình. Ngoài ra, đối với việc sử dụng đất trong quá trình hoạt động khoáng sản, Ủy ban nhân dân xã phải rà soát việc bàn giao trên thực địa đất cho thuê đối với hoạt động khoáng sản, giải quyết theo thẩm quyền các thủ tục cho thuê đất cho tổ chức, cá nhân được phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Đối với các cơ sở hạ tầng trên địa bàn có khoáng sản khai thác, Ủy ban nhân dân xã phải chủ động nắm bắt và giải quyết theo thẩm quyền việc quản lý việc đơn vị hoạt động khoáng sản sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác như (hoạt động khoáng sản có ảnh hưởng thế nào đến các hạ tầng: đường, điện).

Đối với việc bảo vệ môi trường nơi có khoáng sản, thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm rất lớn, từ việc tham gia vào đánh giá tác động môi trường khi các chủ thể hoạt động khoáng sản lập dự án đầu tư cũng như kiểm tra giám sát việc thực hiện giấy phép này.

Trách nhiệm trong công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác: Ủy ban nhân dân xã căn cứ vào các quy định về khoanh vùng khoáng sản cấm khai thác, tạm dừng khai thác của Ủy ban nhân dân tỉnh, phương án bảo vệ tài nguyên chưa khai thác thể nắm bắt tình hình, vận động nhân dân địa phương không khai thác, thu mua, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép, phát hiện và tố giác tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép. Trên địa bàn tỉnh Hà Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh còn quy định Ủy ban nhân dân xã phải tổ chức thực hiện ký cam kết phối hợp bảo vệ khoáng sản đối với vùng giáp ranh giữa địa bàn các xã.

Về cơ chế nắm bắt thông tin để quản lý khoáng sản, Ủy ban nhân dân xã phải lập đường dây nóng, phân công lãnh đạo hoặc thành lập lực lượng thường trực giao cán bộ phụ trách cụ thể theo từng vùng đảm bảo thông tin liên lạc 24/24 để tiếp nhận thông tin và kịp thời xử lý các hoạt động khai thác trái phép. Trong phạm vị quyền hạn của mình có trách nhiệm phát hiện, huy động lực lượng, thực hiện các biện pháp để giải tỏa, xử lý, ngăn chặn kịp thời hoạt động khoáng sản trái phép ngay sau khi phát hiện hoặc từ tin báo xảy ra trên địa bàn. Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo công tác này.

Như vậy, theo các Quy định của pháp luật, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã là rất quan trọng trong việc đảm bảo cho các hoạt động khoáng sản bao gồm thăm dò và khai thác được đảm bảo thực hiện một cách bền vững, hiệu quả, gắn với việc bảo vệ cơ sở hạ tầng và môi trường, đồng thời giúp cho người dân tại địa bàn được tạo công việc có thu nhập. Tuy nhiên, trong thực tế trên địa bàn tỉnh, hiệu quả của hoạt động khoáng sản phụ thuộc rất nhiều vào việc triển khai trách nhiệm trong quản lý khoáng sản hiệu quả ở từng địa bàn. Đối với những địa bàn, cấp ủy quan tâm chỉ đạo và Ủy ban nhân dân xã hiểu và nắm chắc trách nhiệm của mình thì ở đó việc quản lý khoáng sản được đảm bảo. Theo như phản ánh của cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh thông qua các buổi tiếp xúc cử tri và tiếp công dân. Cử tri phản ánh về hoạt động Công ty TNHH Hải Phú trong việc nổ mìn, sản xuất đá tại khu vực tổ 5 phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân. Ý kiến của cử tri xã Ngọc Minh với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri về hoạt động khai thác quặng ở thôn Tân Bình, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên gây ô nhiễm môi trường tại thôn Diếc, thôn Phai, thôn Mường và thôn Ngọc Lâm của xã Bạch Ngọc vv…Các nội dung cử tri phản ánh, đoàn Đại biểu Quốc hội đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm. Nhưng có thể khẳng định, ở các địa bàn đó, sự vào cuộc chưa thật sự quyết liệt của chính quyền cấp xã trên địa bàn. Nếu như các vi phạm được kịp thời báo cáo lên cấp trên, người dân hiểu được quyền của mình trong bảo vệ hoạt động khoáng sản, và nhất là Ủy ban nhân dân cấp xã làm tròn trách nhiệm của mình thì những vi phạm nói trên không thể kéo dài.

Vì vậy trong thời gian tới, để quản lý có hiệu quả các hoạt động khoáng sản, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành có trách nhiệm, nhất là công tác hướng dẫn theo ngành dọc, việc áp dụng các chế tài dứt khoát, tạo hiệu quả và không có vùng cấm. Nhưng đặc biệt là việc xác định rõ vai trò của Ủy ban nhân dân cấp xã. Trên cơ sở các quy định của pháp luật về thẩm quyền trong công tác quản  lý về đất đai, môi trường, khoáng sản, Ủy ban nhân dân cấp xã cần chủ động trong hoạt động của mình.

Đối với hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cần có sự sáng tạo, phù hợp với điều kiện địa phương, nhất là gắn việc tuyên truyền các quy định của luật Khoáng sản thì cần công khai, niêm yết trực quan các nội dung liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn để người dân hiểu và giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản, để người dân chủ động giám sát và thực hiện quyền của mình

Đối với các hoạt động trong công tác quản lý khoáng sản, quản lý đất đai, quản lý môi trường và các cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã cần thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ đã được quy định. Không nể nang, e dè, đặc biệt quán triệt cán bộ tham mưu tuyệt đối không có hành vi "bảo kê" cho các hoạt động vi phạm. Đồng thời Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và huyện cần tạo điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý này. Thực tế hiện nay cán bộ tham mưu cho công tác quản lý về khoáng sản, đất đai và môi trường ở cấp xã chưa bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hầu như các xã đều bố trí cán bộ Địa chính - Xây dựng hoặc Văn hóa kiêm nhiệm phụ trách và các cán bộ này chưa được đào tạo chuyên môn nói trên.

Hà Giang là tỉnh dồi dào về tài nguyên thiên nhiên khoáng sản, việc quản lý để hoạt động khoáng sản hoạt động bền vững là đòi hỏi rất quan trọng, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng thời để hoạt động này không ảnh hưởng đến các ngành khác như nông nghiệp và du lịch, để tạo dựng một hình ảnh Hà Giang xanh, sạch, đẹp. Để làm được việc đó, ngay lúc này các cấp, các ngành cần vào cuộc quyết liệt và tạo điều kiện để một chủ thể rất quan trọng là Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình./.
Minh Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com