LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 107

Máy chủ tìm kiếm : 28

Khách viếng thăm : 79


Hôm nayHôm nay : 8278

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8278

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23717660

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang làm tốt công tác tham gia xây dựng chính quyền

Thứ tư - 01/12/2021 15:21
Tại Kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTQVN tỉnh Hà Giang đã thông báo đến kỳ họp và toàn thể nhân dân về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang.
Chủ tịch Chủ tịch UBMTQVN tỉnh Hà Giang Vàng Seo Cón, thông báo đến kỳ họp và toàn thể nhân dân về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang.

Chủ tịch Chủ tịch UBMTQVN tỉnh Hà Giang Vàng Seo Cón, thông báo đến kỳ họp và toàn thể nhân dân về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang.

Theo đó, năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các tổ chức thành viên và sự nỗ lực, nhiệt tình, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nắm bắt tư tưởng các tầng lớp nhân dân; tham gia xây dựng chính quyền; tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; cùng các cấp, các ngành chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; đặc biệt là triển khai thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng cơ cấu, thành phần.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện tốt phương châm "chống dịch như chống giặc", thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả; chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ “kép”: vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, xã hội. Công tác xây dựng nông thôn mới; cải tạo vườn tạp và xóa đói, giảm nghèo, làm nhà cho Người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị luôn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia đi bầu cử đạt tỷ lệ 99,96%. Kết quả, đã bầu đủ 6/6 đại biểu Quốc hội khóa XV; 57/57 đại biểu HĐND cấp tỉnh khóa XVIII; 370/370 đại biểu HĐND cấp huyện và 4.054/4.054 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; không có bầu cử thêm, bầu lại. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện đã phối hợp với Tòa án Nhân dân và các cơ quan, ban, ngành cùng cấp hiệp thương thống nhất dự kiến nhân sự và trình Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy, Thành ủy cho chủ trương và trình Kỳ họp thứ nhất HÐND cùng cấp biểu quyết thông qua.

Đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội các cấp triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, duy trì 06 nhóm nòng cốt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và 47 câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật tại các xã, phường, thị trấn; tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và thực hiện an sinh xã hội; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo các cấp ủy Đảng bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong năm, Ủy ban MTTQ đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh tổ chức 10 đoàn giám sát với 15 cuộc: Nội dung giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; về thực hiện Luật Đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số chế độ chính sách hỗ trợ đối với người lao động trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mặt trận Tổ quốc các huyện đã tổ chức 29 đoàn giám sát 10 nội dung. Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban Thanh tra nhân dân kiêm Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã triển khai giám sát được 175 cuộc, tập trung giám sát về kết quả triển khai thực hiện làm đường bê tông liên thôn, các công trình về xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn xã; các công trình thủy lợi; việc giải ngân quỹ phát triển thôn; việc sửa chữa trường, lớp học;… tổ chức 04 hội nghị tập huấn theo các chuyên đề: MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền; tham gia thực hiện và giám sát Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; công tác tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân kiêm Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động tham gia góp ý, phản biện vào 86 các dự thảo, dự án luật, pháp lệnh và văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương, tổ chức 153 hội nghị lấy ý kiến Nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo các dự án, chính sách, chương trình, kế hoạch, quy hoạch liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các ý kiến góp ý, phản biện đã được các cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, MTTQ tiếp tục được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận để nhân dân giám sát, phản ánh thông tin, tố cáo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên quan đến tham nhũng, lãng phí; kịp thời chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; góp phần ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, " tự diễn biến", " tự chuyển hóa"...

Song song với đó là công tác tiếp công dân được quan tâm, chú trọng. Trong năm, MTTQ các cấp đã tiếp 233 lượt công dân đến kiến nghị, khiếu nại; tiếp nhận 507 đơn thư; qua nghiên cứu, xác minh Ủy ban MTTQ các cấp đã chuyển đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Công tác hòa giải ở cơ sở luôn được MTTQ cơ sở chú trọng, thông qua việc duy trì 2.071 tổ hòa giải với 18.639 thành viên, các tổ hòa giải đã tham gia hòa giải 674 vụ, trong đó hòa giải thành 473 vụ chiếm 70%.

Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp tổ chức 108 Hội nghị TXCT của Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước, sau các kỳ họp với 8.640 cử tri tham dự: đã tổng hợp 32 ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ảnh với Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh theo quy định. Qua theo dõi, giám sát các cơ quan chức năng giải quyết và trả lời đạt 93% các ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Trên cơ sở tổng hợp và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục đề xuất, kiến nghị tại Kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh các vấn đề sau: Đề nghị tỉnh có kế hoạch chỉ đạo và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông liên huyện; đề nghị tỉnh tập trung chỉ đạo và làm tốt quy hoạch tỉnh, kể cả quy hoạch rừng; xem xét thu hồi một số diện tích đất của các Lâm trường để chuyển mục đích sử dụng, nhằm phát huy hiệu quả, tránh lãng phí tài nguyên đất; đề nghị tỉnh tiếp tục xem xét, đầu tư về tái định cư để di dân ra khỏi vùng nguy cơ cao về thiên tai như: 50 hộ dân tại thôn Bản Rịa, xã Bản Rịa của Quang Bình; đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm kéo điện lưới quốc gia, phủ sóng mạng di động cho các thôn vùng sâu, vùng xa chưa có điện trên địa bàn các xã; đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh và có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên do việc thực hiện tinh giảm biên chế.
Lan Phương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 01, Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com