LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 175

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 170


Hôm nayHôm nay : 2681

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 980523

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 21774263

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc cụ thể hóa, cơ chế chính sách các chương trình mục tiêu quốc gia

Chủ nhật - 29/05/2022 20:10
Trong giai đoạn 2021-2025, có 3 chương trình mục tiêu quốc gia được Quốc hội phê duyệt đó là: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, để chủ động, linh hoạt trong quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (HĐND) được giao ban hành một số quy định chi tiết để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương nhằm đảm bảo sự thống nhất trong quản lý đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Phạm Thị Hồng Yên trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Phạm Thị Hồng Yên trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025: Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (UBND): xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm cho các ngành, các cấp của địa phương, trình HĐND cấp tỉnh quyết định phù hợp với nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương được quy định tại Quyết định 39/2021/QĐ-TTg và đặc điểm tình hình thực tế của địa phương”.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ  giai đoạn 2021 – 2025 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 giao trách nhiệm cho UBND cấp tỉnh xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn, phương án lồng ghép các nguồn vốn theo quy định để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình trên địa bàn trình HĐND cùng cấp quyết định trên cơ sở tổng mức vốn được hỗ trợ từ ngân sách trung ương được cấp có thẩm quyền thông báo và điều kiện thực tế của từng tỉnh, đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp địa bàn, phạm vi, đối tượng đầu tư với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình đã được phê duyệt. Đối với kế hoạch vốn đầu tư phát triển, căn cứ vào mục tiêu phấn đấu thực hiện Chương trình đến năm 2025 và điều kiện thực tế, các tỉnh xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn cho các huyện, xã bảo đảm tổng mức vốn đầu tư phát triển phân bổ cho các xã, huyện trong cả giai đoạn 2021 - 2025 được thực hiện theo các nguyên tắc ưu tiên hỗ trợ quy định tại Quyết định 07/2022/QĐ-TTg; bố trí vốn thực hiện các chương trình chuyên đề; Chương trình vốn vay ADB (nếu có); hỗ trợ thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, giao trách nhiệm cho UBND tỉnh: căn cứ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương, khả năng tài chính và đặc điểm tình hình của địa phương, bố trí vốn đối ứng, lồng ghép các nguồn lực khác, xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho các ngành, các cấp của địa phương để thực hiện Chương trình và trình HĐND cấp tỉnh quyết định.

Ngày 19/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Nghị định số 27/2022/NĐ-CP), trong đó giao thẩm quyền cho HĐND tỉnh cụ thể như sau:

Về huy động nguồn vốn tín dụng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, căn cứ các chính sách tín dụng của Nhà nước, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định quy mô, bố trí ngân sách địa phương thực hiện chính sách tín dụng, hỗ trợ tín dụng cho từng đối tượng, lĩnh vực, nội dung, hoạt động thuộc từng chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương và quy định của pháp luật về quản lý vốn tín dụng chính sách.

Về nguyên tắc tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù, đối với các dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp được tổ chức thực hiện theo cơ chế đặc thù phải có sự tham gia của người dân trong quá trình lập hồ sơ, tổ chức thi công xây dựng, bảo trì công trình; tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù do HĐND cấp tỉnh quyết định theo từng giai đoạn.

Nghị định Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định UBND cấp tỉnh có trách nhiệm và trình HĐND cấp tỉnh quyết định: Mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương. Cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn theo quy định tại Điều 10; cơ chế huy động các nguồn lực khác quy định tại Điều 11, Điều 12; nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23 Nghị định này.

Ba Chương trình mục tiêu quốc gia có ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng, tác động rộng lớn đến đối tượng thụ hưởng, vì vậy để kịp thời triển khai và tổ chức thực hiện, địa phương chủ động trong công tác cụ thể hóa các cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã được ban hành; nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và các quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên phạm vi địa bàn quản lý.
Ngọc Kiên 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 01, Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com