LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 286

Máy chủ tìm kiếm : 105

Khách viếng thăm : 181


Hôm nayHôm nay : 1909

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 979751

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 21773491

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch đất lâm nghiệp và ba loại rừng tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2025

Chủ nhật - 29/05/2022 20:05
Theo quy hoạch đất lâm nghiệp và ba loại rừng năm 2007 và hai lần điều chỉnh quy hoạch (năm 2013 và 2018), tỉnh Hà Giang có diện tích quy hoạch cho lâm nghiệp là 567.987,8 ha theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh về điều chỉnh Quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng giai đoạn 2016-2025, trong đó: Diện tích đất, rừng quy hoạch đặc dụng là 59.544,4 ha (Chiếm 10,5%), diện tích đất, rừng quy hoạch phòng hộ là 231.800,5 ha (Chiếm 41,4%), diện tích đất, rừng quy hoạch sản xuất là 276.642,9 ha (Chiếm tỷ lệ 48,1%) tổng diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh; rừng ngoài quy hoạch là 5.754,9ha.
Đoàn Giám sát HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại rừng đặc dụng xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại rừng đặc dụng xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên

Ngay sau khi HĐND tỉnh thông qua nghị quyết số 14 về điều chỉnh quy hoạch, UBND tỉnh đã ban hành Quyết địch số 1619/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh và tổ chức Hội nghị công bố kết quả rà soát, điều chỉnh, đồng thời bàn giao Quyết định phê duyệt, Báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh và các loại bản đồ cho các ngành chuyên môn, UBND các huyện, thành phố, các Ban quản lý rừng, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Trong giai đoạn 2016 đến nay (sau điều chỉnh lần 2), công tác quản lý Quy hoạch, luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ  đạo thường xuyên, sát sao của cấp uỷ, chính quyền các cấp. Các ngành chuyên môn tích cực tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Quy hoạch và triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, đồng thời tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp, góp phần tăng thu nhập, xoá đói, giảm nghèo.

Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện phân cấp quản lý đất lâm nghiệp và thực hiện các chính sách về bảo vệ rừng theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng luôn được quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hình thức, nội dung phong phú nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân.

Các ngành chuyên môn tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định 1122/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 phê duyệt Phương án cắm mốc phân định ranh giới rừng tỉnh Hà Giang theo hướng dẫn tại Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phân định ranh giới rừng. Hiện nay, tỉnh đã đã thực hiện xong việc cắm mốc, bảng phân định ranh giới giữa rừng phòng hộ và rừng sản xuất được 768 mốc và 97 bảng theo quy định, đồng thời bàn giao cho UBND cấp xã quản lý; giao cho Hạt kiểm lâm các huyện, thành phố phối hợp với UBND cấp xã thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo các mộc giới không bị xê dịch, gẫy đỏ, hư hỏng; đồng thời xác định phạm vi, trách nhiệm của các chủ rừng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ và đầu tư phát triển rừng ổn định, bền vững; tổ chức lập hồ sơ ranh giới, mốc giới, lập hồ sơ địa chính đối với đất lâm nghiệp có nguồn gốc từ các nông, lâm trường và các Ban quản lý trên địa bàn tỉnh với chiều dài đo đạc 2.670,26km đường ranh giới; cắm 3.646 mốc ranh giới và lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 được 70.535,27ha.

Trên cơ sở Quy hoạch điều chỉnh và việc xác định ranh giới đất quy hoạch lâm nghiệp và 3 loại rừng, hàng năm tỉnh ban hành kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng; theo dõi, cập nhật biến động và phê duyệt hiện trạng hàng năm đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách và thực hiện các dự án lâm nghiệp theo 3 loại rừng đã được điều chỉnh quy hoạch. Đến 31/12/2021, diện tích rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh là 576.126,8ha (tăng 2.384,09ha), trong đó đất rừng đặc dụng là 59.525,8ha (giảm 18,64 ha); đất rừng phòng hộ là 233.341,3ha (tăng 1.054,34ha; đất rừng sản xuất là 279.557,9 ha (tăng 2,935,04 ha); diện tích rừng ngoài quy hoạch là 3.681,8 ha (giảm 2,073,1 ha); tỷ lệ tỷ lệ che phủ đạt 58,27% theo đúng kế hoạch đề ra.
Cùng với việc tổ chức quản lý quy hoạch đất lâm nghiệp và ba loại rừng nói chung, tỉnh cũng chỉ đạo thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, cá nhân, hộ gia đình, theo đó số giấy chứng nhận đã cấp cho 15 đơn vị là 74 giấy với diện tích 10.608 ha và hiện nay đang rà soát đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Ban quản lý rừng với tổng diện tích là 70.535,27 ha; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 63.512 hộ gia đình, cá nhân với tổng số 87.731 giấy, tương ứng diện tích 179.755,86 ha (đạt 96% diện tích cần cấp); diện tích còn lại là đất do UBND cấp xã và cộng đồng dân cư đang quản lý -  Do đây là khu vực đồi núi cao, địa hình dốc, đi lại khó khăn và đồi núi đá chưa sử dụng.

Bên cạnh ưu điểm, thuận lợi và mặt tích cực như trên, trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện Quy hoạch đất lâm nghiệp và ba loại rừng trên địa bàn tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, bật cập và còn có những tồn tại cần sớm khắc phục, đó là:

Về thực tế, do nhu cầu sử dụng của địa phương và người dân nên một số diện tích rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng sau điều chỉnh còn khá lớn (5.754,9 ha); trong các khu rừng đặc dụng còn có diện tích rừng đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân và một số tổ chức kinh tế do cấp trước thời điểm thành lập các khu rừng đặc dụng, vì vậy vẫn còn tình trạng người dân canh tác xen lẫn trong các khu rừng đặc dụng; do đặc điểm địa hình tự nhiên, diện tích đát quy hoạch cho lâm nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, trên 70% diện tích đất tự nhiên, trong khi phần lớn địa hình đồi núi có độ dốc cao, hiểm trở, đất dành cho sản xuất nông nghiệp ít, do vậy trong những năm gần đây do ảnh hưởng của pá lực dân số, phát triển kinh tế - xã hội nên việc xâm canh, xâm cư vào đất rừng là việc khó tránh khỏi, dẫn đến một số quy hoạch bị phá vỡ, phải cập nhật điều chỉnh thường xuyên nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền và áp dụng các biện pháp quản lý của chính quyền cấp cơ sở chưa tốt nên ở một số địa phương người dân chưa nắm được loại rừng Quy hoạch ngoài thực địa, nhầm lẫn, nhận thức chưa đầy đủ về quy hoạch ba loại rừng. Một số hộ dân cố tình vi phạm quy hoạch, tự ý chuyển đổi đất lâm nghiệp sang đất ở, tự ý sản xuất nông nghiệp trên đất rừng… và tình trạng khai thác rừng trái pháp luật vẫn còn xảy ra, đặc biệt tại các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có nhiều loại gỗ quý hiếm.  

Về mặt quản lý nhà nước, hiện nay giữa Quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng với Quy hoạch sử dụng đất còn có sự chống chéo (trong Quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng là đất trồng rừng sản xuất nhưng Quy hoạch sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm, hàng năm…); mặt khác chưa có sự thống nhất về chỉ tiêu thống kê (Quy hoạch lâm nghiệp gồm có cả đất rừng và đất chưa có rừng, nhưng Quy hoạch sử dụng đất chỉ xác định diện tích có rừng, còn đất chưa có rừng đưa vào đất chưa sử dụng và các loại đất khác…); số mốc ranh giới rừng đặc dụng quá ít so với diện tích quản lý, vì vậy công tác quản lý quy hoạch gặp nhiều khó khăn. Một số khó khăn, tồn tại khác như: Việc giao rừng cho các tổ chức (như các Ban quản lý rừng đặc dung, phòng hộ) đã được thực hiện, tuy nhiên chưa đồng bộ, thống nhất với việc giao đất do khó khăn về kinh phí thực hiện. Đối với diện tích đất lâm nghiệp do các lâm trường trả về cho địa phương quản lý hiện nay chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng; việc tổ chức tròng rừng thay thế tại một số khu vực không hiệu quả; một số hộ dân tự ý khoanh vùng trồng rừng trên đất thuộc các mỏ khai thác khoáng sản hiện nay đang thực hiện các thủ tục hoàn thổ sau khi hết hạn khai thác nhưng không có sự quản lý của chính quyền cấp cơ sở do chưa giao lại đất cho chính quyền địa phương quản lý…
Tùng Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 01, Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com