LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 112

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 109


Hôm nayHôm nay : 12238

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 895611

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 21689351

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thứ tư - 01/12/2021 15:14
Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh; là năm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid - 19 nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, khẳng định vai trò người đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh trình trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND tỉnh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 tại Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh trình trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND tỉnh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 tại Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh.

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND tỉnh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 do đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh trình tại Kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh cho thấy: Trong năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh đã tham gia chuẩn bị tốt các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 góp phần quan trọng vào thành công chung cuộc bầu cử. Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 06 kỳ họp gồm 02 kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 04 kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh chủ động phối hợp và thống nhất với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan Tư pháp về nội dung, chương trình Kỳ họp, báo cáo Đảng đoàn HĐND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng quy định. Chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp các văn bản, tài liệu để các Ban HĐND tỉnh chủ động khảo sát, thẩm tra, trình Kỳ họp theo đúng thời gian quy định; chỉ đạo các Tổ đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp; chỉ đạo Văn phòng chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo phục vụ kỳ họp. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo thông báo dự kiến, nội dung, chương trình Kỳ họp với cơ quan báo chí, các đơn vị liên quan. Các Ban HĐND tỉnh đã chủ động nghiên cứu tài liệu, khảo sát các nội dung liên quan để phục vụ thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực của Ban và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Thông qua các kỳ họp, HĐND tỉnh đã ban hành 65 Nghị quyết, trong đó có các nghị quyết định hướng hoạt động cả nhiệm kỳ, thúc đẩy phát triển - kinh tế xã hội, cụ thể hóa các đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra như: Nghị quyết về Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây cam Sành; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025… Các nghị quyết được ban hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục, cụ thể hóa các văn bản  quy phạm pháp luật mới của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, trên cơ sở Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã chủ động Ban hành chương trình giám sát năm 2021, chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh và điều chỉnh nội dung giám sát chuyên đề năm 2021 của HĐND tỉnh. Tại các Kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phân công các Ban HĐND tỉnh xem xét, thẩm tra 58 báo cáo, 62 tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Tại các kỳ họp HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận, xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, đã có 76 lượt đại biểu tham gia phát biểu thảo luận…

Công tác chuẩn bị kỳ họp được quan tâm chú trọng, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp đảm bảo chất lượng; hoạt động giám sát được duy trì thường xuyên; các hoạt động giám sát chuyên đề được triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư được Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh nghiêm túc thực hiện; các nội dung phát sinh giữa hai Kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh xử lý kịp thời; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh còn làm tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tiếp nhận, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Các ý kiến thạo luận tại các kỳ họp HĐND tỉnh vẫn còn ít, nội dung thảo luận chủ yếu là lĩnh vực kinh tế; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh mà cử tri quan tâm ít được đại biểu đề cập. Một số đại biểu chưa thực sự quan tâm phản hồi các thông tin khi Thường trực HĐND tỉnh đề nghị; một số đại biểu ở huyện, xã khi được mời tham gia Đoàn giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh chưa mạnh dạn tham gia ý kiến; một số đại biểu chưa bố trí được thời gian tham gia  đủ các hoạt động của Tổ như: giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân…

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công các Kỳ họp thường lệ, chuyên đề của HĐND tỉnh. Ban hành Chương trình hoạt động năm 2022 của HĐND tỉnh. Cụ thể hóa các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh trong việc xem xét, ban hành các Nghị quyết về cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát tại kỳ họp, giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022 theo Nghị quyết HĐND tỉnh; tiếp tục triển khai hoàn thành 02 cuộc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo phân công của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Đảng Đoàn HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; tổ chức phiên giải trình, chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo phân công. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, yêu cầu và đôn đốc các cấp, các ngành chức năng giải quyết đơn thư của công dân theo thẩm quyền. Tham gia và thực hiện các chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tại địa phương; các chương trình xây dựng pháp luật, các dự án luật trình Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương. Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tham dự đầy đủ các Hội nghị, hội thảo của tỉnh, Trung ương tổ chức; tham dự các phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên họp hàng tháng của UBND tỉnh và nhiều hội nghị quan trọng khác. Tiếp tục tham gia hoạt động của các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các đảng bộ huyện, thành phố và thực hiện nhiệm vu khác theo sự phân công của Tỉnh ủy.

Chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, phát huy vai trò, trách nhiệm tại các kỳ họp HĐND tỉnh; tiếp công dân, tiếp xúc cử tri và tham gia các hoạt động giám sát; tiếp nhận, xử lý, theo dõi và đôn đốc các cấp, các ngành chức năng giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo thẩm quyền. Triển khai hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Chỉ đạo duy trì tốt hoạt động của Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Hà Giang.
Lan Phương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 01, Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com