LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 82

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 78


Hôm nayHôm nay : 11610

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 841401

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19847366

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp năm 2013 và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2011 – 2016

Thứ tư - 12/03/2014 15:04
Sáng ngày 11/3/2014, tại Hội trường lớn HĐND – UBND tỉnh, HĐND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoat động HĐND các cấp năm 2013 và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lý Thị Hơn, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị; cùng dự Hội nghị còn có đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Thào Hồng Sơn, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang; các đồng chí Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đại biểu HĐND cấp tỉnh; Thường trực HĐND - UBND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND – UBND các huyện, thành phố, đại diện Thường trực HĐND một số xã, phường, thị trấn tham dự hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo kết quả hoạt động HĐND các cấp tỉnh Hà Giang trong nửa nhiệm qua cho thấy: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã ban hành quy chế hoạt động HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016, trong đó quy định rõ nguyên tắc hoạt động, chế độ, lề lối làm việc, các điều kiện để đảm bảo hoạt động của HĐND tỉnh, quy định các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát tối thiểu 2 cuộc trong 1 năm, tiếp công dân mỗi quý 1 lần tại địa phương nơi đại biểu ứng cử. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh”; trên cơ sở đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND cấp xã” của Thường trực HĐND huyện Hoàng Su Phì, Thường tực HĐND tỉnh đã chủ trì tổng kết và chỉ đạo nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh có hiệu quả.

Tổng số đại biểu HĐND các cấp đầu nhiệm kỳ là 5.384 đại biểu, tăng 4,6% so với nhiệm kỳ 2004-2011; do biến động số lượng đại biểu đến nay HĐND các cấp còn 5.064 đại biểu, giảm 320 đại biểu, lý do giảm: Đại biểu chuyển công tác, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu; đại biểu vi phạm pháp luật, vi phạm khuyết điểm bị bãi nhiệm, đại biểu từ trần. Chất lượng đại biểu được nâng lên so với nhiệm kỳ 2004-2011; đạị biểu khóa này đảm bảo  về số lượng, cơ cấu thành phần dân tộc, giới tính, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, các ngành đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn, mang tính đại diện. HĐND các cấp đã thực hiện tốt chức năng quyết định của mình như: Quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, thu chi ngân sách địa phương hàng năm và ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề quan trọng khác như: Nghị quyết về ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hà Giang; Nghị quyết về ban hành định mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các công trình thuộc Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020; Nghị quyết quy định một số chính sách thu hút nhân lực và hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa tỉnh Hà Giang; Nghị quyết thông qua quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011- 2020, định hướng đến năm 2030; Phê chuẩn Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Giang đến năm 2020; Nghị quyết về việc Phê chuẩn phương án quy hoạch xây dựng vùng phát triển cây ăn quả bản địa trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì giai đoạn 2012-2016…. các Nghị quyết đã góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống về vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Hiệu quả hoạt động HĐND các cấp tỉnh Hà Giang được nâng lên rõ rệt thể hiện qua các hoạt động giám sát, tổ chức kỳ họp, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và giải quyết ý kiến nghị của cử tri. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh tổ chức được 10 kỳ họp, thông qua 122 Nghị quyết; HĐND cấp huyện tổ chức 78 kỳ họp, thông qua 536 Nghị quyết; HĐND cấp xã tổ chức 1.352 kỳ họp, thông qua 5.681 Nghị quyết… Đã có 32.386 lượt đại biểu HĐND các cấp thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri tại nơi ứng cử, nơi cư trú. Thường trực HĐND các cấp tiếp nhận 1.607 đơn thư, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 1.338 đơn theo quy định của pháp luật. Kết quả giải quyết cấp tỉnh đạt gần 79%, cấp huyện trên 98%, cấp xã đạt 70%... Hoạt động của HĐND các cấp đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát tiển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương theo các mục tiêu Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV, Nghị quyết HĐND các cấp đề ra.
Chỉ tính riêng trong năm 2013, HĐND các cấp đã tổ chức 478 kỳ họp, trong đó: cấp tỉnh 4 kỳ họp, cấp huyện 32 kỳ họp, cấp xã 442 kỳ họp. Nhìn chung các kỳ họp đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, thực hiện tốt quy trình theo Luật định và đạt kết quả tốt. Qua các kỳ họp đã ban hành 1.848 Nghị quyết trong đó cấp tỉnh là 42, cấp huyện là 145, cấp xã 1.661 Nghị quyết. Các Nghị quyết ban hành đúng thẩm quyền, đảm bảo đúng quy trình và có chất lượng. Công tác thông tin tuyên truyền cho kỳ họp đã được Thường trực HĐND các cấp quan tâm thực hiện tốt. Hoạt động của các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND được tăng cường; đã có 13.830 lượt đại biểu HĐND các cấp thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri tại nơi ứng cử, nơi cư trú, có 7.675 ý kiến, kiến nghị của cử tri được các Tổ đại biểu tổng hợp gửi đến thường trực HĐND các cấp để chuyến đến các cấp có thẩm quyền, các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trả lời cho cử tri.  Ngoài ra hoạt động giám sát giữa các kỳ họp đã được Thường trực HĐND các cấp, các Ban của HĐND tỉnh, huyện, Tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh tổ chức thực hiện theo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2013 với 1.357 cuộc, trong đó: cấp tỉnh đã tiến hành 48 cuộc giám sát và khảo sát; cấp huyện thực hiện 181 cuộc, cấp xã thực hiện 1.128 cuộc giám sát; trong số 3.535 kiến nghị giám sát đối với các ngành, cấp, các chủ đầu tư, công ty, đã giải quyết dứt điểm 3.130 kiến nghị đạt 88,5%. Trong năm, lần đầu tiên HĐND tỉnh thực hiện tham vấn nhân dân trước khi ban hành nghị quyết, đạt kết quả tốt. Hoạt động tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được thực hiện tốt; Thường trực HĐND tỉnh, huyện; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh có lịch tiếp dân cụ thể và thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân trên địa bàn, tổ chức tiếp công dân theo lịch; việc thực hiện tiếp nhận, xử lý và đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm. Trong năm HĐND các cấp tiếp nhận 749 đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 599 đơn theo quy định của pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Triệu Tài Vinh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà HĐND các cấp đã đạt được, đồng thời chỉ đạo: Đảng Đoàn HĐND tỉnh cần phối hợp với Thường trực HĐND các cấp tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp lãnh đạo HĐND nâng cao vai trò, trách nhiệm của người Đại biểu nhân dân bằng hình thức Đại biểu định kỳ báo cáo những hoạt động thực hiện chức năng nhiệm vụ đại biểu của mình; HĐND cần rà soát chính sách hiện hành để đề xuất, điều chỉnh, bổ sung những cơ chế cho phù hợp với tình hình của địa phương, loại bỏ những cơ chế hiện nay không còn phù hợp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Hội đồng nhân dân các cấp cần tham mưu cho cấp ủy cùng cấp trong việc phối hợp thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, tránh gây phiền hà cho cơ sở; cần tăng cường kiểm tra, giám sát nhưng tránh chồng chéo không hiệu quả, lãng phí thời gian; nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, nhất là kỳ họp HĐND cấp xã gắn với đề án nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, bổ sung kịp thời những hạn chế trong đề án. Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, chú trọng tăng cường tiếp xúc cử tri ở thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Vương Mí Vàng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng trong hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong nửa nhiệm kỳ qua; đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị; để tiếp tục điều chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, đổi mới hơn nữa trong hoạt động của HĐND, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ Hà Giang đã đề ra.

Nhân dịp này, HĐND tỉnh đã tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 20 tập thể, 100 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động và phục vụ hoạt động HĐND các cấp./

Đ/c Vương Mí Vàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Tác giả: Lan Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com