LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 61

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 56


Hôm nayHôm nay : 30826

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 73019

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23782401

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang báo cáo Kết quả Kỳ họp thứ Tư Quốc hội khóa XV

Thứ hai - 12/12/2022 22:59
Tại Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2022 thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang, bà Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang thông kết quả Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV và Kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang.
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan thông báo kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và Kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan thông báo kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và Kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang.

Các đại biểu dự Kỳ họp.
 
Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 20/10 đến ngày 15/11/2022. Sau 21 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Tại Kỳ họp, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 06 luật, 12 nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết chung của Kỳ họp, thảo luận về việc tiếp thu, chỉnh lý 01 dự án luật và cho ý kiến lần đầu đối với 07 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước: Quốc hội xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023: trong đó quyết định mục tiêu tổng quát, 15 chỉ tiêu, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch.

Nghị quyết về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023: Theo đó, từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với mức lương cơ sở. Từ ngày 01/01/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị…

Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023: Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phân bổ, giao vốn để bảo đảm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn trong năm 2023…

Về công tác lập pháp, Quốc hội đã thông qua 06 luật: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; (2) Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; (3) Luật Thanh tra (sửa đổi); (4) Luật Dầu khí (sửa đổi); (5) Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); (6) Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); cho ý kiến lần 2 dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); thảo luận lần đầu 07 dự án luật: (1) Luật Đất đai (sửa đổi), (2) Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); (3) Luật Đấu thầu (sửa đổi); (4) Luật Giá (sửa đổi); (5) Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); (6) Luật Hợp tác xã (sửa đổi); (7) Luật Phòng thủ dân sự.

Đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng, cân nhắc thận trọng và đã thống nhất với Chính phủ quyết định chưa xem xét, thông qua tại Kỳ họp này để có thêm thời gian hoàn thiện, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu thiết thực cả trước mắt và lâu dài của ngành y tế, nhưng vẫn đảm bảo thời gian có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024 như dự kiến của Quốc hội và Chính phủ.

Về hoạt động giám sát tối cao: Quốc hội đã nghe và thảo luận các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 4; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án. Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021. Đây là chuyên đề giám sát được cử tri, Nhân dân cả nước và dư luận đặc biệt quan tâm, có quy mô và lực lượng huy động tham gia rất lớn, bao gồm 63 Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kiểm toán nhà nước và Thanh tra Chính phủ. Trên cơ sở kết quả giám sát chuyên đề, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết “Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, trong đó, yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu lực công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tập trung xây dựng chính sách quốc gia về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng giai đoạn đối với các lĩnh vực trọng yếu, nâng cao tối đa hiệu quả huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực đất nước để phát triển nhanh và bền vững.

Trong thời gian 2,5 ngày, Quốc hội đã tiến hành chất vấn đối với 03 Bộ trưởng và Tổng Thanh tra Chính phủ về các lĩnh vực: xây dựng, thông tin và truyền thông, nội vụ, thanh tra. Các vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn là “trúng và đúng”, là các vấn đề mang tính thời sự, được cử tri, Nhân dân cả nước quan tâm. Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, 4 vị trưởng ngành và 7 Bộ trưởng khác tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề liên quan như lĩnh vực Nội vụ: Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế; khắc phục tình trạng giảm biên chế cơ học, cào bằng, bảo đảm phù hợp với các loại hình, mô hình tổ chức trong bộ máy nhà nước; trong năm 2023 trình cấp có thẩm quyền lộ trình triển khai thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo yêu cầu tại Nghị quyết 27 của Trung ương; khẩn trương ban hành sửa đổi, bổ sung định mức biên chế viên chức theo ngành, lĩnh vực phù hợp với đặc điểm vùng, miền, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và y tế; quy định về hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; khẩn trương có các giải pháp khắc phục tình trạng giao biên chế viên chức tại một số cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước như kiểm lâm, kiểm ngư, thanh tra giao thông.

Về lĩnh vực truyền thông: Đẩy nhanh thực hiện chương trình viễn thông công ích đến năm 2025 nhằm hỗ trợ cung cấp dịch vụ truy cập Internet băng rộng tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các khu vực biên giới. Tăng cường xã hội hóa thực hiện các chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông tại các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phấn đấu trong năm 2023 giải quyết cơ bản tình trạng chưa có dịch vụ viễn thông di động tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn trong đó, yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành thực hiện quyết liệt những cam kết cụ thể về những việc phải làm và thời hạn hoàn thành để tạo chuyển biến thực sự đối với từng lĩnh vực được chất vấn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân cả nước. Đây cũng là cơ sở để Quốc hội giám sát lại và lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6.

Thứ tư, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV với nhiều nội dung quan trọng, trong đó, đã quyết nghị: Áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ với quy định xử lý kỷ luật của Đảng; Bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam để tạo thuận lợi và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân khi nhập cảnh tại các nước.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang cũng báo cáo hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang: Về công tác chuẩn bị kỳ họp, Đoàn Đại biểu Quốc hội đã tổ chức giám sát Kết quả thực hiện việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 01/8/2022); tham gia đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV về việc thực hiện chính sách phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững gắn với bảo đảm QP-AN khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi, việc triển khai thực hiện  các điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc; xây dựng, triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; tổ chức các hội nghị, buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị của tỉnh để khảo sát, lấy ý kiến tham vấn vào các nội dung liên quan theo dự kiến chương trình kỳ họp của Quốc hội; thống nhất chuẩn bị ý kiến thảo luận tại kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang chủ động, tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo do Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tổ chức. Tham dự Kỳ họp đầy đủ với tinh thần chủ động, trách nhiệm, tích cực, tham gia các hoạt động cũng như tham gia thảo luận các nội dung tại kỳ họp. Qua 07 phiên thảo luận tổ, 26 phiên thảo luận toàn thể tại hội trường, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang đã tham gia phát biểu thảo luận 24 lượt (trong đó: 17 lượt thảo luận tại tổ; 07 lượt thảo luận tại hội trường). Tại 05 phiên chất vấn và trả lời chất vấn Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang đã thực hiện 02 lượt chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ về vấn đề tinh giản biên chế; chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông về vấn đề phát triển hạ tầng viễn thông khu vực miền núi, biên giới và quy hoạch dữ liệu, xây dựng hệ thống thông tin Quốc gia phục vụ chuyển đổi số.

Ngoài các hoạt động tại hội trường, Đoàn ĐBQH tỉnh đã bố trí thời gian hợp lý để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như: Dẫn đầu đoàn đại biểu người có uy tín của tỉnh Hà Giang gặp mặt và báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình thực tế của địa phương, được Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao tỉnh Hà Giang đã triển khai tốt các chương trình an sinh xã hội cũng như việc chăm lo đời sống cho nhân dân.

Đoàn Quốc hội cũng gặp mặt Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo một số bộ ngành trung ương như Bộ KHĐT, Bộ Tài Chính, Bộ Giao thông, Ủy ban dân tộc để tiếp tục đề xuất tạo sự đồng tình ủng hộ và tháo gỡ những vướng mắc khó khăn của tỉnh nhất là việc đẩy nhanh tiến độ làm đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang và cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Lan Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 01, Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com