LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 134

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 126


Hôm nayHôm nay : 31095

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 148700

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 21996142

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời các kiến nghị liên quan đến việc triển khai

Thứ ba - 06/09/2022 23:05
Ngày 31/8/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản số 6128/BKHĐT-TH về việc trả lời các kiến nghị của Thường trực HĐND một số tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Hà Giang liên quan đến việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau khi nhận được văn bản số 4835/VPCP-QHĐP, ngày 02/8/2022 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời các kiến nghị của Thường trực HĐND một số tỉnh, thành phố theo yêu cầu tại văn bản số 515/BCTĐB-CTĐB, ngày 25/7/2022 của Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời các nội dung liên quan như sau:

Đối với nội dung kiến nghị về Ủy quyền cho Thường trực HĐND thẩm quyền bổ sung danh mục và vốn đầu tư cho kế hoạch đầu tư công: Theo quy định tại Điều 66 Luật Đầu tư công về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương (NSĐP) hằng năm tại địa phương xuất hiện các trường hợp như phải bổ sung một số công trình vào kế hoạch đầu tư công hoặc bổ sung nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư công từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên, nguồn vượt thu, tuy nhiên để thực hiện được những nội dung trên phải trình HĐND tổ chức kỳ họp để ban hành nghị quyết bổ sung dẫn đến chậm tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư công; trong khi đó theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định thẩm quyền cho Thường trực HĐND được phép: Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương (Khoản 3, Điều 52); Quyết định phương án sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp mình và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Từ những nội dung trên, một số địa phương kiến nghị: Ủy quyền cho Thường trực HĐND thẩm quyền bổ sung danh mục và vốn đầu tư cho kế hoạch đầu tư công và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Trả lời nội dung này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, việc ủy quyền chỉ áp dụng đối với cơ quan hành chính nhà nước (Điều 14) và nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND (Điều 104) cũng không quy định việc Thường trực HĐND được HĐND ủy quyền xem xét, cho ý kiến, quyết định về đầu tư công.

Theo quy định khoản 2 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước, HĐND các cấp quyết định phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình theo từng lĩnh vực.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 83 Luật Đầu tư công, HĐND quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương, bao gồm toàn bộ danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án sử dụng vốn NSĐP.

Do đó, để đảm bảo thống nhất với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Đầu tư công năm 2019 không quy định HĐND ủy quyền cho Thường trực HĐND thẩm quyền bổ sung danh mục và vốn đầu tư cho kế hoạch đầu tư công và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất. Trường hợp cần thiết, HĐND có thể tổ chức kỳ họp chuyên đề để quyết định việc bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Đối với nội dung kiến nghị về bổ sung thẩm quyền của HĐND các cấp trong việc thực hiện Điều 68, Luật Đầu tư công 2019: Thực hiện Điều 68 Luật Đầu tư công về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công: Tại điều này của Luật Đầu tư công quy định thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương và Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ- CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công đã chỉ rõ 07 trường hợp được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công. Điều 62, 63 Luật Đầu tư công quy định thẩm quyền phê duyệt, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho HĐND các cấp. Vì vậy HĐND cấp tỉnh chỉ quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đối với kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách cấp tỉnh, còn đối với cấp huyện, cấp xã phải do HĐND cấp huyên, cấp xã quyết định nên đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung thêm quyền của HĐND các cấp trong việc thực hiện Điều 68, Luật Đầu tư công 2019. Riêng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 được phép kéo dài sang 2022, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương cho phép các tỉnh thực hiện cơ chế đặc thù để thống nhất thực hiện.

Trả lời nội dung này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Về việc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung thêm quyền của HĐND các cấp trong việc thực hiện Điều 68, Luật Đầu tư công 2019: Từ năm 2016 đến nay, công tác giải ngân vốn đầu tư công đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt. Chỉnh phủ đã ban hành 05 Nghị quyết chuyên biệt về giải ngân vốn đầu tư công, tổ chức các Hội nghị giải ngân vốn đầu tư công, thành lập nhiều Đoàn công tác kiểm tra tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đầu tư công. Giải ngân vốn đầu tư công mặc dù đã đạt được kết quả tích cực nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra, nhất là vốn nước ngoài. Nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công chậm có nhiều nguyên nhân, bao gồm nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Một trong số đó là việc các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương còn chưa quyết liệt giải ngân, cho rằng kế hoạch hằng năm để kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau (theo quy định tại Điều 76 Luật Đầu tư công năm 2014). Vì vậy, khi ban hành Luật Đầu tư công năm 2019, tại Điều 68 Quốc hội đã quy định thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm đến ngày 31 tháng 01 năm sau và thẩm quyền quyết định việc kéo dài kế hoạch đầu tư công là Thủ tướng Chính phủ đối với vốn ngân sách trung ương và HĐND cấp tỉnh đối với vốn ngân sách địa phương. Quy định này nhằm tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm việc giải ngân tối đa kế hoạch vốn được giao hằng năm. Đồng thời, Luật Đầu tư công năm 2019 đã đẩy mạnh phân cấp cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong việc phân bổ, điều chuyển kế hoạch vốn hằng năm giữa các dự án trong nội bộ đơn vị mình, cho phép Bộ, cơ quan Trung ương và Địa phương linh hoạt trong việc phân bổ, điều chuyển kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án có khả năng thực hiện và giải ngân trong năm phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Về vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 được phép kéo dài sang năm 2022: Tại Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 đã quy định “Đối với những nhiệm vụ, dự án chưa đủ thủ tục đầu tư tính đến ngày 31/12/2020, cần tiếp tục hoàn thiện phân bổ sau khi Quốc hội khóa XV quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025”. Vì vậy, sau khi Quốc hội phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 vào tháng 7/2021, ngày 15/9/2021, Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 được giao, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương mới phân bổ, giao chỉ tiết kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2021 cho các dự án khởi công mới, hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Do thời gian thực hiện và giải ngân trong năm 2021 không nhiều, căn cứ quy định tại Điều 68 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ và trên cơ sở đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2021 của bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2021 sang năm 2022. Trên cơ sở ý kiến chấp thuận của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại văn bản số 2988/VPCP-KTTH, ngày 13/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 3261/BKHĐT- TH ngày 19/5/2022 thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2021 sang năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Đối với vốn ngân sách địa phương, đề nghị HĐND cấp tỉnh quyết định việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2021 sang năm 2022 theo thẩm quyền quy định tại Điều 68 Luật Đầu tư công số 39/2021/QH14.
Thùy Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 01, Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com