LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 117

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 111


Hôm nayHôm nay : 1455

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77973

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23787355

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Ban pháp chế, HĐND tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành chương trình 6 tháng đầu năm 2022 đã đề ra

Thứ bảy - 09/07/2022 07:51
Trong 6 tháng đầu năm 2022, lãnh đạo cùng với các thành viên của Ban Pháp chế đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Ban đã bám sát các quy định của pháp luật, bảo đảm tính khách quan, đề cao tinh thần trách nhiệm trong giám sát việc chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện Quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện Mèo Vạc

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện Quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện Mèo Vạc

Về hoạt động giám sát, khảo sát: Ban Pháp chế đã thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình chấp hành pháp luật đối với hoạt động của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng hoạt động của các cơ quan tư pháp. Bên cạnh đó, Ban thường xuyên thực hiện giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố thuộc lĩnh vực pháp chế.

Đồng chí Trưởng, Phó Ban chuyên trách tham gia thành viên Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh “Kết quả thực hiện điều chỉnh Quy hoạch đất lâm nghiệp và ba loại rừng, giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang”. Hoàn thành 01 cuộc khảo sát chuyên đề về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh; 01 cuộc khảo sát để phục vụ phiên giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 6 năm 2022 và 01 cuộc khảo sát phục vụ cho việc thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Bẩy, HĐND tỉnh (khảo sát về tổ chức, hoạt động và chế độ chính sách của lực lượng dân quân tự vệ phục vụ cho việc thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022-2025).
 
Ban pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các văn bản trình tại Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khoá XVIII
 
Đối với hoạt động thẩm tra phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban và theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2022 Ban đã thực hiện thẩm tra 12 văn bản trình tại các kỳ họp, trong đó có 07 báo cáo và 05 dự thảo Nghị quyết (gồm 04 dự thảo Nghị quyết chuyên đề và 01 Nghị quyết về công tác cán bộ):

Tại kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) HĐND tỉnh: Ban đã thực hiện thẩm tra 02 dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh: Nghị quyết quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang và Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII.

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh: Ban được phân công thẩm tra 10 văn bản, trong đó có 07 Báo cáo: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBND tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Thẩm tra 03 dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2022 - 2025; Nghị quyết sửa đổi khoản 2 Điều 2, Điều 3 Nghị quyết số 40/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh và Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh thông qua bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

 
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Hoàng Su Phì tiếp xúc cử tri tại xã Sán Sả Hồ. Ảnh nguồn baohagiang.vn
 
Hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh là các thành viên của Ban Pháp chế: Thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, các đại biểu là thành viên của Ban Pháp chế đã thực hiện TXCT trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh; tổ chức tiếp công dân định kỳ quý I, quý II/2022 đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và tham dự đầy đủ các Kỳ họp thường lệ, kỳ họp (chuyên đề) HĐND tỉnh.

Hoạt động tham gia xây dựng pháp luật: Tham gia ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ theo đề nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh; dự Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới ban hành năm 2022; tiếp nhận, xem xét, hướng dẫn giải quyết 01 đơn đề nghị của công dân thuộc lĩnh vực tư pháp và thường xuyên theo dõi việc giải quyết của các cơ quan chức năng đối với các nội dung Thường trực HĐND tỉnh giao.

Ngoài các nhiệm vụ thực hiện theo Chương trình công tác của Ban, các thành viên Ban còn tham gia hoạt động một số nhiệm vụ khác như sau: Thường xuyên theo dõi đôn đốc việc triển khai các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành và giám sát thực hiện các Nghị quyết thuộc lĩnh vực của Ban phụ trách. Chuẩn bị nội dung liên quan yêu cầu các ngành giải trình tại phiên họp tháng 6 của Thường trực HĐND tỉnh. Lãnh đạo Ban tham gia thành viên thực hiện Đề tài khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã tại tỉnh Hà Giang” của Thường trực HĐND tỉnh. Các đồng chí thành viên của Ban đã chủ động và ban hành các kế hoạch làm việc với Đảng ủy các xã được phân công theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Quyết định số 575-QĐ/TU ngày 25/3/2022 tại các địa phương. Lãnh đạo Ban tham dự Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 tại thành phố Hà Nội; hội thảo tham vấn về quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Hà Nội; hội nghị Vai trò của HĐND trong thúc đẩy đối thoại, tham vấn trẻ em. Tham dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Hòa Bình; tham dự Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc, đối thoại với trẻ em và các cuộc họp, hội nghị quan trọng khác do Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành tổ chức.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình trong 6 tháng cuối năm 2022, Ban đề ra những nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục nâng cao hiệu quả thu thập thông tin, nắm tình hình thường xuyên việc triển khai thực hiện các hoạt động của các cơ quan tư pháp. Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh về thi hành pháp luật, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân....

Hai là, Nghiên cứu xây dựng Quyết định, Kế hoạch kèm Đề cương và tổ chức giám sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về công chứng, chứng thực giai đoạn 2018 - 2021 trên địa bàn tỉnh và tổ chức giám sát trong quý III năm 2022. Tham gia là thành viên đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh kết quả thực hiện thu, quản lý vá sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kết quả thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành cuộc giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Kế hoạch kèm Đề cương khảo sát tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về giao biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trong các năm 2020, 2021 và tiến hành khảo sát trong quý IV năm 2022.

Ba là, chủ động, tích cực và thường xuyên phối hợp với các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong công tác tham mưu, phục vụ để chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh (nếu có) và các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh.

Bốn là, tiếp tục nghiên cứu các văn bản, tài liệu, tổ chức khảo sát để thu thập thông tin phục vụ tốt nhiệm vụ thẩm tra các văn bản trình kỳ họp cuối năm và kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Năm là, các đại biểu là thành viên của Ban thực hiện TXCT trước và sau các Kỳ họp của HĐND tỉnh, thực hiện tiếp công dân định kỳ quý III, quý IV/2022 và tiến hành giám sát theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/01/2022 của Thường trực HĐND tỉnh.

Sáu là, theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực của Ban phụ trách và các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố ban hành. Xây dựng Báo cáo của Ban về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ban.

Bảy là, thực hiện tốt việc tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh gửi đến Ban và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan chức năng đối với các nội dung Thường trực HĐND tỉnh giao.

Tám là, Tích cực tham dự các hội nghị và cuộc họp do Tỉnh ủy tổ chức, dự phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; dự các hội nghị, hội thảo của tỉnh và của Trung ương tổ chức. Tiếp tục tham gia hoạt động của các Đoàn công tác theo Quyết định số 575-QĐ/TU ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Liên Liên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 01, Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com