LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 108

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 105


Hôm nayHôm nay : 32147

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 74340

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23783722

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Ban Pháp chế HĐND hoàn thành nội dung, chương trình hoạt động năm 2022

Thứ hai - 12/12/2022 23:10
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Chương trình công tác năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Năm 2022 với tinh thần chủ động, đoàn kết và trách nhiệm cao của các thành viên Ban; đồng thời với sự điều hòa, phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt các nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra với kết quả như sau:
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về công chứng, chứng thực giai đoạn 2018 – 2021 trên địa bàn tỉnh

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về công chứng, chứng thực giai đoạn 2018 – 2021 trên địa bàn tỉnh

Trong năm 2022 Ban Pháp chế đã thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình chấp hành pháp luật đối với hoạt động của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các báo cáo định kỳ hoạt động của các cơ quan tư pháp. Bên cạnh đó, Ban thường xuyên thực hiện giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố thuộc lĩnh vực pháp chế.

Các đồng chí lãnh đạo Ban đã tham gia thành viên 01 cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, 02 cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và 02 cuộc giám sát theo đề nghị của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội. Hoàn thành 01 cuộc giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện chính sách pháp luật công chứng, chứng thực giai đoạn 2018 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang và 03 cuộc khảo sát về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Khảo sát việc thực hiện thông báo kết luận của Chủ tọa về chất vấn và trả lời vấn tại kỳ họp thứ Tư; khảo sát một số nội dung phục vụ công tác thẩm tra kỳ họp thứ Bảy và đề xuất nội dung giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh năm 2023.

 
Việc tổ chức triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát của Ban đã đảm bảo theo đúng quy định pháp luật và phản ánh đúng thực tế của địa phương. Thông qua hoạt động giám sát Ban đã giúp Thường trực HĐND tỉnh phát hiện, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập của các đơn vị chịu sự giám sát; đồng thời phân tích nguyên nhân, trách nhiệm và có các kiến nghị cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện có hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Ban đã chú trọng đổi mới phương pháp khảo sát, thu thập, đánh giá thông tin, qua đó nắm bắt kịp thời để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động khảo sát.
 
Ban pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các văn bản trình tại Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh khoá XVIII
 
Trong năm Ban đã thực hiện thẩm tra 26 văn bản trình tại các kỳ họp, trong đó có 15 báo cáo và 11 dự thảo Nghị quyết (gồm 10 dự thảo Nghị quyết chuyên đề và 01 Nghị quyết về công tác cán bộ). Ngoài ra, Ban đã phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết khác. Trong quá trình thẩm tra các văn bản của Ban luôn đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đánh giá, nhận định đúng và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương về những kết quả đạt được và hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực pháp chế của các cơ quan, đơn vị của tỉnh. Đồng thời, báo cáo thẩm tra của Ban đảm bảo tính khách quan, có những phân tích, phản biện cụ thể, qua đó có những kiến nghị xác đáng để góp phần cung cấp thông tin giúp cho đại biểu có thêm căn cứ, thông tin để thảo luận, làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.
 
Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bắc Mê tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh khóa XVIII
 
Thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, các đại biểu là thành viên của Ban Pháp chế đã thực hiện TXCT trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh; tổ chức tiếp công dân đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và tham dự đầy đủ các Kỳ họp thường lệ, kỳ họp (chuyên đề) HĐND tỉnh; thực hiện kế hoạch giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại nơi ứng cử theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/01/2022 của Thường trực HĐND tỉnh ban hành Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2022; tham gia ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ theo đề nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh; tiếp nhận, xem xét, hướng dẫn giải quyết 01 đơn đề nghị của công dân thuộc lĩnh vực tư pháp và thường xuyên theo dõi việc giải quyết của các cơ quan chức năng đối với các nội dung Thường trực HĐND tỉnh giao.

Ngoài ra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, Ban pháp chế đã tích cực tham gia một số hoạt động khác như: Thực hiện rà soát, tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương. Theo dõi đôn đốc việc triển khai các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành và giám sát thực hiện các Nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản thuộc lĩnh vực Pháp chế theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; các thành viên của Ban đã chủ động và ban hành các kế hoạch làm việc với Đảng ủy các xã được phân công theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Quyết định số 575-QĐ/TU ngày 25/3/2022 tại các địa phương; tham dự Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cấp huyện hoạt động chuyên trách nhiệm kỳ 2021- 2026; tham dự Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và UBTVQH năm 2023 và dự các hội nghị do Trung ương, của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị của tỉnh; thường xuyên giữ mối liên hệ và phối hợp với các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong các hoạt động chung của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực Ban được phân công phụ trách.

Tuy nhiên, các thành viên của Ban hoạt động kiêm nhiệm nên chủ yếu giải quyết công việc chuyên môn tại cơ quan, đơn vị nên đôi khi khó bố trí lịch để tham gia đầy đủ được các hoạt động của Ban năm 2022, do đó chất lượng hoạt động của Ban có lúc chưa kịp thời.

Trong năm 2023, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ trên các lĩnh vực hoạt động, trong đó sẽ tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như: Xây dựng Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Ban; thường xuyên giám sát kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp cấp tỉnh; các hoạt động quản lý, điều hành của UBND tỉnh và sở, ban, ngành thuộc khối nội chính trên lĩnh vực thực thi pháp luật. Giám sát công tác giải quyết KNTC và thi hành các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và theo yêu cầu, khiếu nại, phản ánh của công dân được dư luận xã hội quan tâm và thực hiện giám sát chuyên đề theo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh; khảo sát trực tiếp tại một số cơ quan thuộc khối nội chính để phục vụ công tác thẩm tra báo cáo của các cơ quan tư pháp; một số sở, ngành và địa phương có nội dung trình tại kỳ họp liên quan đến lĩnh vực xây dựng chính quyền, quản lý địa giới hành chính, tư pháp, tổ chức bộ máy, quốc phòng, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; tham gia Đoàn giám sát với Đoàn ĐBQH, các Ủy ban của Quốc hội, đoàn giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh giám sát;  phối hợp với các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong công tác tham mưu, phục vụ để chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề năm 2023 của HĐND tỉnh và các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh; tích cực nghiên cứu các văn bản, tài liệu, thu thập thông tin để ngày càng nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thuộc lĩnh vực pháp chế và theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định; thực hiện hoạt động chất vấn tại kỳ họp; phiên họp giải trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; tham gia Hội nghị tham vấn nhân dân đối với một số chính sách do HĐND tỉnh ban hành trong năm 2023; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau các Kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh; thực hiện tiếp công dân theo đúng quy định; tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh rà soát, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành báo cáo các Bộ, ngành Trung ương thuộc lĩnh vực của Ban pháp chế; các thành viên của Ban tiếp tục tham gia hoạt động của các Đoàn công tác theo Quyết định số 575-QĐ/TU ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc lần thứ Ba, nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Lào Cai; tham dự đầy đủ các hội nghị, cuộc họp do Tỉnh ủy, dự phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và dự các hội nghị, hội thảo của tỉnh và của Trung ương tổ chức; tham mưu công tác tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh gửi đến Ban và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan chức năng đối với các nội dung Thường trực HĐND tỉnh giao ….
Thanh Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 01, Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com