LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 31


Hôm nayHôm nay : 12081

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 437976

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17363505

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Phiên họp thứ hai Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thứ ba - 16/03/2021 20:01
Sáng ngày 16/3, tại trụ sở UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Phiên họp thứ hai. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì Phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vàng Seo Cón, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang; các đồng chí ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh Hà Giang.
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà GiangVàng Seo Cón báo cáo tại Phiên họp.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà GiangVàng Seo Cón báo cáo tại Phiên họp.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ - đơn vị thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh, tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến nay vẫn đang được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra; công tác nhân sự được chuẩn bị thận trọng, bài bản theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, gắn với công tác quy hoạch cán bộ từ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất vào ngày 05/02/2021; Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất trước ngày 17/02/2021. Công tác tổ chức hiệp thương do Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng cơ cấu, thành phần theo dự kiến và hướng dẫn của cấp trên. Các Tiểu ban, Tổ giúp việc của Ủy ban bầu cử tỉnh đã xây dựng các kế hoạch triển khai cụ thể theo từng lĩnh vực, kịp thời tham mưu cho Ủy ban bầu cử tỉnh trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn đối với các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử từ tỉnh đến cấp xã.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn cho rằng cần bổ sung những cán bộ có kinh nghiệm để tham gia tham mưu thực hiện công tác bầu cử; các huyện cần quan tâm nắm chắc số dân tại thời điểm diễn ra bầu cử.
 
Ngày 03/3/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG ấn định số đơn vi bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó, tỉnh Hà Giang được ấn định 02 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết ấn định 13 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố đã ấn định 91 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn đã ấn định 1.165 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Đến thời điểm hiện tại, cấp xã đang tiến hành xác định khu vực bỏ phiếu để trình UBND cấp huyện phê chuẩn trước khi quyết định thành lập Tổ bầu cử.
 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long báo cáo công tác hậu cần tại Phiên họp.
 
Sau khi nghe các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu ý kiến, kết luận Phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp thu, bổ sung hoàn thiện báo cáo theo các nội dung đã được các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh tham gia tại Phiên họp, trình Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh ký ban hành. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và của đại biểu HĐND tỉnh, cùng kết quả lấy ý kiến cử tri nơi công tác của người ứng cử, căn cứ vào cơ cấu, thành phần người ứng cử đã được Trung ương, được tỉnh dự kiến, chủ động dự thảo danh sách sơ bộ trình tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai; đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy định hướng trước khi đưa ra thảo luận tại Hội nghị hiệp thương theo quy định.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận Phiên họp thứ hai Ủy ban bầu cử tỉnh.
 
Để tránh việc chồng chéo trong công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo về bầu cử, tại Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất với các Tiểu ban sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát về bầu cử thực hiện đúng theo Kế hoạch số 31/KH-UBBC ngày 08/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh. Các cuộc kiểm tra khác của các ngành, đề nghị gắn với nhiệm vụ theo Đoàn công tác 198 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tránh chồng chéo nơi thừa, nơi thiếu, gây khó khăn cho cơ sở trong công tác chuẩn bị. Trường hợp cần thiết, đề nghị kiểm tra, giám sát qua việc báo cáo từ Ban chỉ đạo, UBND, Ủy ban bầu cử và Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.
 
Cũng tại Phiên họp,Ủy ban bầu cử đã thống nhất đồng ý với các mẫu Phiếu bầu cử đại biểu HĐND các cấp, giao Sở Nội vụ tham mưu cho Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương để tổ chức thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, trên cơ sở đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và đảm bảo cơ cấu, thành phần người ứng cử theo quy định của pháp luật. Các Tiểu ban, Tổ giúp việc của Ủy ban bầu cử tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục chủ động và tăng cường công tác phối hợp, giúp Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bầu cử đảm bảo đầy đủ, chất lượng theo đúng lịch trình đặt ra. Đề nghị Ban Chỉ đạo bầu cử các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, rà soát tất cả các nội dung đã triển khai, nội dung cần triển khai sắp tới để tổ chức thực hiện các bước theo đúng trình tự, thủ tục quy định của luật.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc theo lịch trình bầu cử, không để xảy ra sai sót hoặc chậm tiến độ. Địa phương nào để xảy ra sai sót, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, thời gian tới là khoảng thời gian rất quan trọng trong việc chuẩn bị các điều kiện cho Ngày bầu cử 23/5/2021, đòi hỏi các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử, đặc biệt là các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh cần phát huy tinh thần quyết liệt, tiên phong, gương mẫu, căn cứ nhiệm vụ được phân công, chủ động tham mưu cho Ủy ban bầu cử tỉnh để công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban bầu cử tỉnh được đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật theo các nội dung, nhiệm vụ của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra.
Nguyễn Đoan
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com