Về việc dự kiến lịch công tác tuần 3 tháng 5 năm 2017 của đ/c chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND tỉnh

Tải lịch tại đây:  /uploads/lich-cong-tac/2017_05/76_vp.pdf