V/v thông báo lịch công tác tuần 49,50 năm 2022 của đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Xem chi tiết lịch tại đây