V/v thông báo lịch công tác tuần 38 năm 2022 của đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Xem chi tiết lịch tại đây