V/v dự kiến lịch công tác tuần 49 năm 2021 của đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách

Xem chi tiết lịch tại đây