V/v dự kiến lịch công tác tuần 43 của Đ/c Vương Ngọc Hà