V/v dự kiến lịch công tác tuần 42 năm 2020 của Đ/c Vương Ngọc Hà