V/v dự kiến lịch công tác tuần 4 tháng 4/2017 của Đ/c Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

tải lịch tại đây /uploads/lich-cong-tac/2017_05/66.pdf