V/v dự kiến lịch công tác tuần 1 tháng 5/2017 của đ/c Chủ tịch và các phó chủ tịch HĐND tỉnh

Tải lịch tại đây /uploads/lich-cong-tac/2017_05/70.pdf