V/v dự kiến lịch công tác tuần 1 tháng 4/2017 của đ/c Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND tỉnh

Tải lịch tại đây /uploads/lich-cong-tac/2017_05/40.pdf