V/v dự kiến lịch công tác 15 ngày cuối tháng 6/2018 của đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh