V/v Dự kiến lịch công tác tuần 31 năm 202 của đồng chí Vương Ngọc Hà