Thông báo lịch công tác tuần 1 năm 2023 của đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Xem chi tiết lịch tại đây