Lịch công tác của đ/c Thào Hồng Sơn, theo kế hoạch số 72/KH-VP, ngày 01/9/2015

Ngày 5/9/2015: Dự lễ khai giảng tại Trường PTDTBT TH & THCS, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc