Lịch công tác của đ/c Chúng Thị Chiên, Theo kế hoạch số 167/KH-VP ngày 28/4/2016

- Ngày 29/4/2016: Làm việc tại xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn