Lịch công tác của đ/c Chúng Thị Chiên, Theo kế hoạch số 163/KH-VP ngày 06/4/2016

- Ngày 7/4/2016:
+ Buổi sáng: Làm việc với xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang
+ Buổi chiều: làm việc với xã Yên Hà, huyện Quang Bình