Lịch công tác của Văn phòng theo kế hoạch số 10/KH-VP, ngày 14/01/2014

- Ngày 16/01/2014 Từ TP Hà Giang đi xã Sủng Trái, Trao bò, tặng quà cho hộ nghèo; làm việc và chúc tết cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Sủng Trái
- Ngày 17/01/2014: Từ xã Sủng Trái về TP Hà Giang