Lịch công tác của Tổ đại biểu huyện Mèo Vạc, ngày 31/3/2014

- Ngày 23/4/2014: Đoàn giám sát từ Thành phố Hà Giang đi Mèo Vạc

- 8h30' ngày 24/4/2014: Giám sát tại UBND xã Khâu Vai.

- 14h00' ngày 24/4/2014: Giám sát tại UBND xã Pả Vi