Lịch công tác của Tổ đại biểu đơn vị huyện Quản Bạ, Theo kế hoạch 43/KH-VP, ngày 17/6/2014

- Ngày 18/4/2014: 
+ Buổi sáng: TXCT tại xã Quản Bạ
+ Buổi chiều: TXCT tại xã Tam Sơn