Lịch công tác của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Vị Xuyên Theo Kế hoạch ngày 06/01/2014

+ Nhóm 1:
- 8 giờ 00, ngày 15/01/2014: TXCT tại 01 thộn thuộc xã Phú Linh
 - 14 giờ, ngày 15/01/2014: TXCT tại 01 thôn thuộc xã Đạo Đức

+ Nhóm 2:
- 8 giờ 00, ngày 20/01/2014: TXCT tại 01 thôn thuộc xã Trung T^hanh
- 14 giờ 00, ngày 20/01/2014: TXCT tại 01 thôn hoặc tổ dân phố thuộc thị trấn Việt Lâm