Lịch công tác của Tổ ĐB huyện Yên Minh, Theo Kế hoạch số 27/KH-VP, ngày 31/3/2015

- Ngày 7/4/2015: TXCT tại Trung tâm huyện Yên Minh