Lịch công tác của Tổ ĐB huyện Xín Mần, Theo Kế hoạch số 163/KH-TĐB, ngày 20/11/2014, KH 162, ngày 20/11/2014

- Ngày 26/11/2014:
 +Buổi sáng: TXCT tại xã Quảng Nguyên
+ Buổi chiều: TXCT tại xã Nấm Dẩn
- Ngày 27/11/2014:
+ Buổi sáng: Giám sát UBND xã Bản Díu
+ Buổi chiều:Giám sát UBND thị trấn Cốc Pài
- Ngày 28/11/2014:
+ Buổi sáng: Đoàn làm việc với UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện
+ Buổi chiều: Tiếp công dân tại phòng tiếp công dân thuộc VP HĐND - UBND huyện