Lịch công tác của Tổ ĐB huyện Xín Mần, Ngày 16/7/2015

- Ngày 21/7/2015:
+ Buổi sáng: TXCT tại xã Chế Là
+ Buổi chiểu: TXCT tại thôn Cốc Đông, xã Cốc Rế