Lịch công tác của Tổ ĐB huyện Vị Xuyên TXCT, giám sát trước kỳ họp 13

- Ngày 26/11/2014: 
Nhóm 1: TXCT xã Kim Linh, Kim Thạch
Nhóm 2: TXCT xã Thượng Sơn, tổ dân phố Thị trấn Việt Lâm
- Ngày 27/11/2014: 
Khảo sát, giám sát  UBND huyện Vị Xuyên, Công ty cổ phần Thủy điện Sông Miện 5; Công ty cổ phần Thủy điện Thái An, UBND xã Thuận Hòa