Lịch công tác của Tổ ĐB huyện Đồng Văn, Theo kế hoạch số 180/KH-TĐB, 25/12/2014

- Ngày 07/01/2015:
+ Buổi sáng: TXCT tại xã Tả Phìn
+ Buổi chiều: TXCT tại xã Hố Quáng Phìn
- Ngày 09/01/2015:
Tiếp công dân tại trụ sở Văn phòng HĐND - UBND huyện