Lịch công tác của Tổ ĐB huyện Bắc Quang, theo kế hoạch 233/KH-TĐB, ngày 22/7/2015.

Thời gian: 02 ngày 31/7/2015 và 01/8/2015:
+ Nhóm I:
- Ngày 31/7/2015:
+ Buổi sáng: TXCT tại xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang
+ Buổi chiều: TXCT tại xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang
+ Nhóm II:
- Ngày 01/8/2015:
+ Buổi sáng:TXCT tại xã Tiên Kiều. huyện Bắc Quang
+ Buổi chiều: TXCT tại xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang