Lịch công tác của Tổ ĐB huyện Bắc Mê, Theo Kế hoạch số 164/KH-TĐB, ngày 24/11/2014

- Ngày 26/11/2014: Đoàn từ Hà Giang đi Bắc Mê
- Ngày 27/11/2014:
+ Buổi sáng: Họp tổ Đại biểu
+ Buổi chiều: TXCT xã Giáp Trung và giám sát 02 thôn của xã
- Ngày 28/11/2014:
+ Buổi sáng: TXCT tại xã Phiêng Luông
+ Buổi chiều: Làm việc với UBND huyện và tiếp công dân 
- Ngày 29/11/2014: Đoàn về TP Hà Giang